Geweldloos verzet

In deze 2-daagse cursus maak je kennis met de methode Geweldloos Verzet. Wanneer de kinderen de baas in huis worden en ouders, docenten en ook hulpverleners zich in toenemende mate machteloos voelen, kan deze methode helpen om vicieuze cirkels te doorbreken.

Inhoud
Met de methode Geweldloos Verzet leren professionals op een geweldloze manier weerstand te bieden tegen agressie. Haim Omer, hoogleraar psychologie te Tel Aviv, ontwikkelde deze praktische methode dat zich richt op het bieden van actieve weerstand tegen probleemgedrag en het vermijden van escalatie. Zijn inspiratiebronnen komen uit de politieke strijd van onder andere Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Aanvankelijk richtte de benadering zich tot gezinnen met kinderen en adolescenten. Echter, de methode wordt inmiddels ook toegepast in andere gebieden als scholen en buurten en andere instellingen. 

Doelstelling

  • Het kennismaken met de methode van Geweldloos Verzet en deze kunnen toepassen in de praktijk en kunnen overbrengen aan belanghebbende anderen.

Werkwijze
Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan het bespreken van de theorie, uitwisselen van eigen ervaringen, oefenen met het stappenplan, oefenen met een acteur, de theoriebespreking met reader en sheets, discussie over relevante onderwerpen en het oefenen van praktijksimulaties met acteurs.  

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit een meerkeuzetoets over de literatuur en een korte individuele presentatie over het geleerde.


DagDatumTijden
120 november 20239:30 - 16:45
227 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 21 jun 2021—20 jun 2024
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling10Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend

SKJ

geldig van 21 jun 2021—21 jun 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals 20,8Toegekend

POH-GGZ

geldig van 4 apr 2022— 4 apr 2023
Nascholing praktijkondersteuners13Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners13Toegekend

Professionals werkzaam op HBO+ niveau en academisch niveau. Zoals psychologen, (ortho) pedagogen, jeugdzorgwerkers, POH-GGZ'ers, leerkrachten, medewerkers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeugdpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. Vanaf mei 2022 is het praktijkboek te koop: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

Verplicht zelf aan te schaffen:

Geweldloos verzet in gezinnen;een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. H. Omer en E. Wiebenga (174 pagina’s), 20159789036809481.

Overige literatuur is online beschikbaar.


Contacturen: 13

Zelfstudie: Deze cursus vereist ongeveer 8 uur aan zelfstudie, waaronder het bestuderen van de literatuur en het maken van de huiswerkopdracht tussen de 2 cursusdagen in. 

Naar boven