Vervolgcursus EMDR Kind en Jeugd.

Het vervolg van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding is bedoeld om de deelnemer te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR, gericht op kinderen en jeugdigen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. 

Inhoud

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. 

De EMDR 4 daagse vervolgtraining Kinderen en Jeugdigen is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te laten voeren met behulp van EMDR bij Kinderen en Jeugdigen. De inhoud van de vervolgtraining is een noodzakelijke aanvulling op de basistraining. Deelnemers leren hoe EMDR toegepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grote variatie aan klachten. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves. De laatste twee dagen wordt aandacht besteed aan case consultation aan de hand van  eigen meegebracht videomateriaal van de deelnemers. Die worden in groepsverband gesuperviseerd.

De Vervolgopleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR bij kind en jeugdigen en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties. 

Deze EMDR vervolgtraining is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Na afsluiting van de vervolgtraining kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.


DagDatumTijden
1 (valt op een maandag) 8 mei 20239:30 - 20:00
2 (valt op een dinsdag) 9 mei 20239:30 - 17:00
3 (valt op een woensdag)31 mei 20239:30 - 16:45
4 (valt op een dinsdag) 4 juli 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 29 mrt 2021—28 mrt 2024
Behandeling20Toegekend
Herregistratie28Toegekend
Extra literatuurstudie28Toegekend
Diagnostiek8Toegekend

VGCt

geldig van 29 mrt 2021—28 mrt 2024
Nascholing28Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door de vereniging EMDR Nederland28Toegekend


Toelatingseisen:         

1. Vooropleiding

Basistraining EMDR Kinderen en Jeugd (Ven geaccrediteerd) of Basistraining volwassenen met extra dagen basistraining K&J (Ven geaccrediteerd)

2. Registraties

Supervisie en afgetekend supervisiebeoordelingsformulier standaardprotocol EMDR van een door de VEN erkende supervisor.

3. Werkzaam zijn op het terrein van de GGZ

Werkzaam zijn op het terrein van de GGZ, tenminste 16 uur in de week, waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op Kinderen en Jeugd.

1+2+3 =

TOELATING TOT VERVOLGTRAINING EMDR Kinder- en Jeugd

 N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

  • Erkende EMDR trainingen zijn alleen toegankelijk voor GZ-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), NVO-orthopedagoog-generalisten, NIP- kinder en jeugdpsychologen, NIP- kinder en jeugdpsycholoog-specialisten, psychotherapeuten (BIG), psychiaters, gedragstherapeuten (lid VGCt) en degenen die minstens een jaar in opleiding zijn tot een van deze registraties. Daarnaast werkt u ten minste 12 uur per week met kinderen- en jeugdigen.

Om deel te nemen aan deze vervolgmodule dient u:

  • Een door de Vereniging EMDR Nederland erkende EMDR basismodule te hebben gevolgd zie 1;
  • Volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van 'Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma' en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het 'Praktijkboek EMDR': Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen;
  • EMDR regelmatig toe te passen en goed uit de voeten te kunnen met het EMDR standaardprotocol;
  • Minstens 20 sessies EMDR gedaan hebben;
  • Te beschikken over een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier van een VEN erkende supervisor
  • Bij uw aanmelding dient u een kopie van het certificaat van de basismodule EDMR en een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier aan te leveren. Zonder deze formulieren is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgmodule.
Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.


Cursisten dienen het volgende boek voor de aanvang van de cursus zelf aan te schaffen en te lezen:

  • Ten Broeke, E, De Jongh, A.,  Oppenheim H-J, Hornsveld, H & Van Pelt, Y. (laatste editie). Praktijkboek EMDR-therapie, deel I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën. Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V. ISBN: 9789043039161

Deze dient de cursist voor de aanvang van de eerste cursusdag te hebben gelezen.


Naast de verplichte literatuur worden er artikelen beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving. Deze worden aanbevolen om te lezen.

                             

Contacturen: 28 uur

Zelfstudie: 16 uur

Naar boven