Vervolgcursus EMDR Kind en Jeugd.

Het vervolg van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding is bedoeld om de deelnemer te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR, gericht op kinderen en jeugdigen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. 

Inhoud

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. 

De EMDR 4 daagse vervolgtraining Kinderen en Jeugdigen is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te laten voeren met behulp van EMDR bij Kinderen en Jeugdigen. De inhoud van de vervolgtraining is een noodzakelijke aanvulling op de basistraining. Deelnemers leren hoe EMDR toegepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grote variatie aan klachten. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves. De laatste twee dagen wordt aandacht besteed aan case consultation aan de hand van  eigen meegebracht videomateriaal van de deelnemers. Die worden in groepsverband gesuperviseerd.

De Vervolgopleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR bij kind en jeugdigen en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties. 

Deze EMDR vervolgtraining is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Na afsluiting van de vervolgtraining kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
28

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg, UniePlaza Culemborg
 1. maandag 29 mrt 2021 van 9:30 - 20:00
 2. dinsdag 30 mrt 2021 van 9:30 - 17:00
 3. dinsdag 20 apr 2021 van 9:30 - 17:00
 4. dinsdag 22 jun 2021 van 9:30 - 17:00
nog 2 plaatsen beschikbaar

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 apr 2018—29 apr 2021
Behandeling20Toegekend
Diagnostiek8Toegekend
Extra literatuurstudie28Toegekend
Herregistratie28Toegekend

VGCt

geldig van 30 apr 2018—29 apr 2021
Nascholing28Toegekend

FGzPt

geldig van 30 apr 2018—29 apr 2021
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog56Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals28Toegekend


Toelatingseisen:         

1. Vooropleiding

Basistraining EMDR Kinderen en Jeugd (Ven geaccrediteerd)

of Basistraining volwassenen met extra dag (dag 3) basistraining K&J (Ven geaccrediteerd)

2. Registraties

Supervisie en afgetekend supervisiebeoordelingsformulier standaardprotocol EMDR van een door de VEN erkende supervisor.

3. Werkzaam zijn op het terrein van de GGZ

Werkzaam zijn op het terrein van de GGZ, tenminste 16 uur in de week, waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op Kinderen en Jeugd.

1+2+3 =

TOELATING TOT VERVOLGTRAINING EMDR Kinder- en Jeugd

                                                     N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

 • Erkende EMDR trainingen zijn alleen toegankelijk voor GZ-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), NVO-orthopedagoog-generalisten, NIP- kinder en jeugdpsychologen, NIP- kinder en jeugdpsycholoog-specialisten, psychotherapeuten (BIG), psychiaters, gedragstherapeuten (lid VGCt) en degenen die minstens een jaar in opleiding zijn tot een van deze registraties. Daarnaast werkt u ten minste 12 uur per week met kinderen- en jeugdigen.

Om deel te nemen aan deze vervolgmodule dient u:

 • Een door de Vereniging EMDR Nederland erkende EMDR basismodule te hebben gevolgd zie 1;
 • Volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van 'Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma' en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het 'Praktijkboek EMDR': Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen;
 • EMDR regelmatig toe te passen en goed uit de voeten te kunnen met het EMDR standaardprotocol;
 • Minstens 20 sessies EMDR gedaan hebben;
 • Te beschikken over een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier van een VEN erkende supervisor
 • Bij uw aanmelding dient u een kopie van het certificaat van de basismodule EDMR en een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier digitaal op te sturen naar ………………….. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgmodule.
drs. Indra Spierts

drs. Indra Spierts

Indra Spierts is GZ-psycholoog, kinder- & jeugdpsycholoog en arbeids- & organisatiepsycholoog. Sinds ruim 20 jaar is zij werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg als behandelaar. Een tiental jaren is zij werkzaam in haar vrijgevestigde psychologenpraktijk Mensano Psychologie te Brabant. Samen met meerdere collegae behandelen zij kinderen, adolescenten en volwassenen. Als docent is zij werkzaam in postdoctorale opleidingen en nascholingsopleidingen. Voorts is zij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR.

Cursisten dienen de volgende boeken zelf aan te schaffen:

Praktijkboek EMDR. Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Redactie: Erik ten Broeke, Ad de Jongh,Hans--Jaap. Oppenheim ISBN 9789026522550 | gebonden | 504 p. 2012 | 3e druk | Pearson Assessment and Information

Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR Kinderen en jongeren. Houten: Lannoo Campus (pag 528).                               


Naar boven