Emotieregulatie problemen bij kinderen en jongeren (3 daagse)

In deze training leer je emotieregulatie problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen middels diverse technieken uit de CGT en andere therapievormen in kaart te brengen en te verminderen of veranderen. 

Inhoud

Cursisten leren om emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren beter in kaart te brengen door middel van gedragstherapeutische technieken en een passend, op maat gemaakt behandelplan (CGT) op te stellen. Er wordt hierbij uit gegaan van het emotieproces (model) van Gross, en stilgestaan bij psychoeducatie over emoties, emotionele gevoeligheid en interactie met de omgeving (biosociale theorie).

Ook wordt veel geoefend met het toepassen van specifieke CGT-interventies bij emotieregulatie problemen en zelfverwondend gedrag (ZVG). Daarnaast komen technieken uit andere behandelmethodieken (VERS, DGT, schematherapie, mindfulness, compassietraining) aan bod in het werken met emotieregulatie problematiek. Het doel van de cursus is naast het vergroten van kennis vooral ook het oefenen en opdoen van ervaring in het toepassen van diverse behandeltechnieken bij emotieregulatie problematiek (vanuit transdiagnostische visie).

Binnen de cursus gaat gerichte aandacht uit naar toepassing van interventies bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6-23 jaar). Daarbij wordt ook gekeken hoe men (middels gedragstherapeutische mediatie) ook ouders en andere belangrijke anderen in de omgeving kan betrekken bij de behandeling van de jeugdige. De technieken zijn tevens toepasbaar op een volwassen doelgroep.

Tenslotte wordt ook stilgestaan bij de eigen emotieregulatie en zelfzorg van cursisten, en hoe cursisten hier voldoende aandacht voor kunnen houden in het werken met emotioneel intensieve cliënten.

Werkwijze

Verschillende (gedragstherapeutische) technieken worden besproken en geoefend door middel van rollenspellen, oefening met eigen casuïstiek, demonstratie en video materiaal. De toetsingsopdracht is praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde bij eigen casuïstiek van cursisten. Ook worden cursisten aangemoedigd om tussen de bijeenkomsten door te oefenen met aangereikte technieken bij zowel ‘onderregulatie’ als ‘overregulatie’ van emoties.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus:

-Heeft de cursist ervaring met de transdiagnostische en cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij emotieregulatie problemen;

-Kan de cursist biologische, psychologische en leertheoretische verklaringen voor het ontstaan van emotieregulatieproblemen en zelfverwondend gedrag benoemen;

-Is de cursist bekend met het model van het emotieproces zoals beschreven door Gross, gericht op aandacht voor en versterken van zeven kernvaardigheden in de emotieregulatie;

-Kan de cursist cognitieve gedragstherapeutische analyse (m.b.v. functie- en betekenisanalyse, ketenanalyse, holistische theorie) uitvoeren bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met emotieregulatieproblematiek;

-Kan de cursist op grond van gedragstherapeutische diagnostiek en hulpvragen en taxatie van de kernvaardigheden m.b.t. emotieregulatie gepaste interventies selecteren om zo tot een individueel behandelplan te komen;

-Heeft de cursist kennis van stabilisatie technieken bij emotieregulatie problemen

-Kan de cursist verschillende CGT-technieken toepassen bij kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen en/of zelfverwondend gedrag;

-Kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het gezinssysteem daarbij betrekken.

-Kan de cursist een gedegen terugvalpreventieplan opzetten gezien de emotionele kwetsbaarheid van kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen

-Weet de cursisthoe ook beter oog te houden voor eigen emotionele kwetsbaarheid en zelfzorg in de rol als hulpverlener.

DagDatumTijden
131 oktober 20239:15-16:30
214 november 20239:15-16:30
328 november 20239:15-16:30

VGCt

geldig van 11 okt 2022—10 okt 2025
Nascholing18Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11 okt 2022—10 okt 2025
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling7Toegekend
Overige taken5Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met emotieregulatieproblematiek vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagoog-generalisten (NVO/SKJ), psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met cognitieve gedragstherapie. Voorwaarde is dat er basiskennis is van Cognitieve Gedragstherapie (FA en BA).

HBO-ers kunnen zich aanmelden, mits zij een CGW cursus hebben afgerond. 

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Alle literatuur is digitaal beschikbaar via Mijn King nascholing.

Contacturen: 7 uur

Online contacturen: 14 uur

Zelfstudie: 14 uur

Naar boven