Beroepsethiek (WO)

In deze cursus krijg je een introductie tot de beroepsethiek en beroepscodes voor psychologen en orthopedagogen. Dit vormt een leidraad voor het beroepsmatig handelen.  

Inhoud 
De cursus geeft een verdieping als het gaat om de specifieke beroepsethische en juridische eisen die aan gedragskundige professionals in de jeugdhulp, onderwijs en jeugdbescherming worden gesteld. De kinder- en jeugdpsycholoog en de orthopedagoog zijn werkzaam op een veeleisend en complex werkterrein, en hebben daarbij veelal te maken met een cliëntsysteem, waar ouders (met en zonder gezag), minderjarige cliënten en andere betrokkenen deel van uitmaken. Dit stelt specifieke eisen aan de deskundigheid en kennis van beroepsethiek en voor het beroep specifieke wetgeving. Ook in het kader van het gegeven dat de orthopedagoog-generalist nu onder de wet BIG valt, komt het doel en de werking van het (wettelijk) tuchtrecht ter sprake. 

De cursus besteedt aandacht aan een groot aantal onderwerpen die in de praktijk van de orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog aanleiding geven tot vragen, lastige afwegingen en dilemma’s. Er wordt veel aandacht besteed aan door de cursisten ingebrachte vragen en casuïstiek.

Doelstelling 
Na het volgen van de cursus is:

  • de cursist op de hoogte van het relevante beroepsethische en juridische kader als behorend tot de professionele standaard voor psychologen en orthopedagogen;
  • de cursist in staat om op een zorgvuldige en verantwoorde manier naar deze kaders te handelen, daarover verantwoording af te leggen en daarop te reflecteren.

 


DagDatumTijden
112 mei 20239:30 - 16:45
226 mei 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 mei 2023—11 mei 2026
Literatuur5Toegekend
Overige taken 13Toegekend
Herregistratie 13Toegekend

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ).

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim, en gegevens delen in een team.

Wordt verzorgd door King nascholing

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven