EMDR en Systeemtherapie

Tijdens deze 3-daagse cursus krijgt de cursist meer inzicht in de invloed van traumata van de ouders op hun kinderen, van traumata van partners op hun partners en van traumata van kinderen op hun ouders. EMDR met aanwezigheid van belangrijke andere, is hier een goede behandelmethode.

Inhoud

In gezin -of systeemtherapie is de gezinscultuur de plaats waar niet alleen veel trauma’s ontstaan, maar ook is deze cultuur de plaats waar kwetsbaarheid voor en veerkracht om het wel/niet verwerken van schokkende gebeurtenissen, wordt ontwikkeld. Een trauma van een gezinslid, heeft invloed op het gehele systeem. 

In deze cursus wordt ingegaan op de bruikbaarheid van systeemtherapie en EMDR bij:

  •  geweldstrauma's: van ouder naar kind, van partner naar partner, van kind naar ouder;
  • seksueel misbruik;
  •  peer trauma's (waaronder pesten);
  •  migratietrauma's;
  • arbeidsproblematiek (waaronder ook pesten)

 

Werkwijze

De cursus omvat afwisselende werkvormen; theoretische inleidingen door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk. Verder wordt er veelal gebruikt gemaakt van rollenspellen, demonstraties, videoanalyse en huiswerkopdrachten.  Daarnaast wordt er met de volgende methodieken gewerkt;

  • genogrammen;
  • observatie-opdrachten aan de leden van het systeem;
  • systemisch doorvragen naar veranderingen, winst.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om optimaal gebruik te maken van de aanwezigheid van belangrijke anderen bij de verwerking van traumata met behulp van EMDR. Ook krijgen de deelnemers, via het werken met genogrammen, inzicht in hoe traumatische ervaringen door de generaties heen van invloed zijn. De deelnemers leren het systeem actief in te zetten in het 'verzilveren' (een begrip van A. Lange) van de resultaten van de EMDR behandeling.


Wijze van toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit het inleveren van  een casusbeschrijving die op een voorgeschreven wijze gemaakt moet worden.

Het is een pré (maar niet verplicht) als cursisten een basiscursus Cognitieve Gedragstherapie van 100 uren hebben gevolgd of een inleiding systeemtherapie van 60 uren.

DagDatumTijden
120 mei 20229:30 - 16:45
210 juni 20229:30 - 16:45
317 juni 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 20 mei 2022—19 mei 2025
Diagnostiek9In aanvraag
Behandeling9In aanvraag
Herregistratie18In aanvraag
Extra literatuurstudie7In aanvraag

VGCt

geldig van 5 sep 2018— 4 mrt 2022
Nascholing18Toegekend

VGCt

geldig van 20 mei 2022—20 mei 2025
Nascholing18In aanvraag

NVRG

geldig van 4 sep 2019— 3 sep 2022
Nascholing18Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

geldig van 27 mrt 2020—26 mrt 2022
Algemene scholing (breed)3Toegekend

EMDR

geldig van 20 mei 2022—20 mei 2022
Algemene scholing (breed)3In aanvraag

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Orthopedagogen, (GZ) psychologen, psychotherapeuten, eerstelijnspsychologen, psychiaters, gedragstherapeuten en systeemtherapeuten. De cursus is zowel geschikt voor diegenen die de EMDR methodiek al beheersen als voor diegenen die van plan zijn een opleiding te volgen of gericht naar een EMDR behandelaar willen kunnen verwijzen.

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Literatuur

Wordt verzorgd door King nascholing.

 

 

Naar boven