Speldiagnostiek

Een training in speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 - 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd.

Introductie

GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode) is een training in speldiagnostiek,  waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De GOrS  is door dr Pim J. van der Pol (2005) ontwikkeld en onderzocht.

De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

- Spel met wereldmateriaal;

- Neutraal rollenspel (winkelspel);

- Individueel thematisch rollenspel;

- Spel met water en zand (sensopathisch spel).

Inhoud

Tijdens de cursus, komen de volgende onderdelen aan bod:

-Behandeling van verschillende spelindelingen;

-Bespreking van het materiaal van de GOrS;

-Bespreking van de de manual van de GOrS;

-Verslaglegging;

-Begeleidingsadviezen

-Tijdens de tweede lesdag dient er een spelobservatie videofragment meegenomen te worden. 

Doelstelling 

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

Leerdoelen zijn: 

- Informatieverstrekking over het diagnostisch instrument de GOrS – Gestructureerde Orthopedagogische – Spelobservatiemethode. 

- Oefenen in de toepassing van het instrument. 

- Bestuderen en bespreken van relevante literatuur. 

Werkwijze/werkvormen 

Op de eerste dag krijgen de deelnemers theoretische informatie en oefenen zij in het gebruik van het materiaal van de GOrS. Tijdens de tweede en derde cursusdag worden de video-opnames van spelobservaties van de deelnemers besproken. Cursisten schrijven zelf een observatieverslag dat individueel, schriftelijk wordt becommentarieerd. Cursisten dienen er rekening mee te houden dat hun werksetting het toestaat dat er een observatieverslag wordt gemaakt (met toestemming van ouders, video-opname maken, e.d.). Wanneer dit niet zo, wil je dit dan bij de inschrijving vermelden?

DagDatumTijden
118 februari 202210.00 - 16:00
2 (Deze dag is online via ZOOM )11 maart 20229:30 - 16:00
3 (Deze dag is online via ZOOM)25 maart 20229:30 - 16:00

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 8 mrt 2019—16 mei 2022
Behandeling2Toegekend
Diagnostiek13Toegekend
Extra literatuurstudie9Toegekend
Herregistratie15Toegekend

Orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en speltherapeuten, werkzaam op het terrein van de jeugd-GGZ en de jeugdhulpverlening.

drs. Elvira  Hensema

drs. Elvira Hensema

Elvira Hensema is psychotherapeut werkzaam binnen zowel de medische psychologie als ook de kinder- en jeugdpsychiatrie. Met ruim 10 jaar ervaring binnen verschillende organisaties over diverse werkvelden (onderwijs, klinische behandelsetting, eerste lijn) heeft zij zich inmiddels voornamelijk gespecialiseerd in de medische (kinder)psychologie. Elvira is integratief opgeleid, wat ook blijkt in de praktijk, waarbij ze gebruik maakt van de mogelijkheden die de cognitieve gedragstherapie (o.a. EMDR), systeemtherapie, speltherapie, hypnotherapie en cliëntgerichte therapie haar bieden.

Wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Naar boven