Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog Generalist

In zeven bijeenkomsten je registratie als NVO supervisoren halen. Na deze opleiding kun je je ook registeren als supervisor kinder- en jeugdpsycholoog.

Let op: voorafgaand aan deze opleiding vindt een selectieprocedure plaats (zie doelgroep).

Inhoud

In de opleiding wordt het hele supervisietraject stapje voor stapje doorlopen. Aanvankelijk wordt ingegaan op wat supervisie is en wat het verschil is tussen supervisie en andere begeleidingsvormen zoals coaching. Ook wordt gekeken naar eigenschappen van een supervisor, waar de supervisoren i.o. nu staan en wat hun persoonlijke leerdoelen zijn. Daarna wordt stilgestaan bij de diverse fasen in een supervisietraject en wat dit van de supervisor en supervisant vraagt. Het leren reflecteren, een belangrijk onderdeel van de supervisie, komt elke keer uitgebreid aan bod. Er worden diverse werkvormen besproken en ingeoefend. Verder is er aandacht voor supervisie in groepjes, diverse theoretische modellen over reflecteren en supervisie, werken met mensen met een andere etnische achtergrond, het beoordelen van supervisanten en het werken met weerstand. De supervisor i.o. begeleidt gedurende het hele opleidingstraject minimaal één supervisant. De supervisor i.o. oefent met de in de opleidingsdagen besproken en de in de literatuur gelezen onderwerpen. De keer erna wordt bij persoonlijke knelpunten en successen stilgestaan. Elke supervisor i.o. moet een casus (een stukje uit een supervisie traject) voorbereiden en een presentatie geven. In de opleiding wordt daarnaast stil gestaan bij de richtlijnen van de NVO, de kwaliteiten van gedragswetenschappers en het begeleiden van de casusbeschrijving. 

Gedurende de hele opleiding wordt er een brug geslagen tussen theorie en de praktijk. Naast het bespreken van de literatuur, hoorcollege, het bespreken van ervaringen, het oefenen met meerdere werkvormen, wordt aan de hand van casuïstiek elk thema van de opleiding nader uitgediept.

Doelstelling

Na afloop van de opleiding:

 • kun je uitleggen wat supervisie is;
 • weet je wat het verschil is tussen supervisie en andere werkvormen;
 • weet je welke fasen er in supervisie zijn en wat de inhoud van die fasen is;
 • ben je in staat om supervisanten te laten reflecteren op hun werkervaringen;
 • kun je supervisanten leren hoe ze hun reflecties goed op papier kunnen zetten en kunnen verwoorden;
 • ken je meerdere werkvormen voor supervisie en weet je hoe je die kunt inzetten;
 • kun je weerstand of motivatieproblemen herkennen en bespreekbaar maken;
 • weet je wat je eigen valkuilen en uitdagingen zijn als supervisor;
 • ben je op de hoogte van de eisen van de NVO wat betreft de casusbeschrijving;
 • weet je wat het beroepscompetentieprofiel van een OG-er is;
 • weet je hoe je een supervisant kunt beoordelen en hoe je moet handelen als er weinig vooruitgang in het supervisieproces is;
 • kun je een heel supervisietraject (van zowel individuen als groepjes) van begin tot afsluiting adequaat uitvoeren.

Werkvormen

 • Toetsen over de literatuur
 • College door de docent
 • Intervisie over casuïstiek van de deelnemers
 • Bespreken van de opgegeven literatuur
 • Presentaties van de deelnemers
 • Oefenen met de casusbeschrijving
 • Bekijken videofragmenten
 • Coöperatieve werkvormen zoals werken met opstellingen en reflectiekaarten
 • Eindtoets


DagDatumTijden
112 januari 20229:30 - 16:45
2 (Online via ZOOM) 9 februari 20229:30 - 12.30
323 maart 20229:30 - 16:45
4 (Online via ZOOM)20 april 20229:30 - 12.30
518 mei 20229:30 - 16:45
6 (Online via zoom )29 juni 20229:30 - 12.30
714 september 20229:30 - 16:45

NVO Supervisorenopleiding

geldig van 28 okt 2020—27 okt 2025
Geaccrediteerde supervisorenopleiding33Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 mrt 2021— 9 mrt 2024
Overige taken33Toegekend
Extra literatuurstudie punten10Toegekend
Herregistratie33Toegekend

Om je in te kunnen schrijven moet je aan een van de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal twee jaar orthopedagoog generalist NVO,
 • Je bent minimaal twee jaar gz-psycholoog 
 • Je bent minimaal twee jaar Kinder- en jeugdpsycholoog 

Als je Supervisor NVO wil worden die je, naast de twee jaar werkervaring als OG-er, te voldoen aan de aanvullende eisen:

 • je hebt de afgelopen vijf jaar minimaal 3000 uur gewerkt als orthopedagoog (zie ook voorkennis); 
 • je hebt de afgelopen vijf jaar minimaal 2000 uur besteed aan diagnostiek en/of behandeling (liefst minimaal 1000 uur elk);
 • je hebt minstens 90 uur ervaring met het geven van supervisie, werkbegeleiding en/of het begeleiden van stagiaires. 

Selectie van de deelnemers

Om te worden toegelaten tot de opleiding moeten de deelnemers een motivatiebrief aanleveren waarin zij onder meer beschrijven wat volgens hen supervisie is, welke ervaring zij al hebben met het geven van supervisie en/of werk/stagebegeleiding en wat de persoonlijke leerdoelen zijn. 
Als de motivatiebrief in orde is, volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken of de kandidaten voldoen aan de eisen die aan de opleiding worden gesteld en ook of de kandidaat beschikt over voldoende vaardigheden (goed reflectief, empathisch en leervermogen en in staat zijn tot een kritische blik naar zichzelf). Inschrijving bij deze opleiding betekent nog NIET dat je aan de opleiding kunt deelnemen. Dit is afhankelijk van het intake gesprek en de beoordeling van de docent. 

Hier vind je de link voor de motivatie brief.

Voorkennis en aanvullende eisen

De deelnemers hebben als gedragswetenschapper minimaal 5 jaar ervaring met diagnostiek, behandeling, onderwijs, onderzoek en/of beleid. Ze zijn voldoende bekend met handelingsgerichte diagnostiek en hebben ervaring met het geven van supervisie, werk- of stagebegeleiding. 

Gedurende de opleiding moet de deelnemer aan minimaal één orthopedagoog (voor de registratie supervisor NVO) of andere gedragswetenschapper supervisie geven. Deze supervisant mag geen familie, vriendin of directe collega zijn.

drs. Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de cursus artikelen via de digitale omgeving van Kingnascholing.

Naar boven