Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk: overzicht en inzicht

In deze cursus staat de praktijk van de handelingsgerichte diagnostiek en doelgericht diagnostisch handelen in het onderwijs centraal staan.

Inhoud

Van diagnostici in het onderwijs wordt veel verwacht, uiteenlopende vragen worden bij hen neergelegd waarop passende en verantwoorde diagnostische procedures en middelen dienen te worden ingezet. Hoe pak je dat aan? Hoe stel je prioriteiten en maak je keuzes? En welke middelen gebruik je daarbij? Wat zijn de rollen voor leerling, ouders en school? Op deze vragen gaan we in tijdens deze tweedaagse cursus, waarbij de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek en doelgericht diagnostisch handelen in het onderwijs centraal staan.

Doelstelling

Na afloop van de cursus;

  • Heb je kennis van handelingsgerichte diagnostiek en beschik je over meer praktische vaardigheden in het toepassen daarvan;
  • Heb je kennis gemaakt met het inzetten en analyseren van diagnostisch instrumenten, oaWISC-V-NL
  • Weet je welke procedures je kunt volgen en waarom;
  • Weet je in te schatten hoe je qua omvang en inhoud passende diagnostiek kunt doen.

Werkwijze                                                                                                                                                       

De cursus bestaat uit afwisselende werkvormen. Je krijgt presentaties van de docent over de theoretische achtergrond en bespreekt praktische voorbeelden in kleine groepen. Deelnemers brengen op dag 1 een diagnostische vraag of knelpunt in. Je moet rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 3 uur per cursusdag voor literatuurstudie en 3 uur voor de afsluitende praktijkopdracht.

DagDatumTijden
128 september 20229:30 - 16:45
2 5 oktober 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 mei 2019—19 jun 2022
Behandeling2Toegekend
Diagnostiek8Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuurstudie12Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12Toegekend

Orthopedagogen en psychologen die hun kennis van diagnostisch handelen in de onderwijssetting willen verbeteren, aanvullen en effectiever maken.

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand is orthopedagoog/GZ-psycholoog bij School Psychologische Praktijk Haarlem. Zij heeft ruim dertig jaar ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met onderwijsleer-problemen, specifiek m.b.t. de thema’s: handelingsgericht werken, ADHD, autisme, dyslexie en EF. Zij is als docent betrokken bij diverse nascholingen en opleidingen.

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen: 

Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context, Karine Verschueren en Helma Koomen (red) Garant  2016

Aanbevolen literatuur:

- Noelle Pameijer en Tanja van Beukering: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs, een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering  Acco 2015

- Van Lieshout, Trix, Pedagogische adviezen voor speciale kinderen een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders, leerkrachten. Bohn Stafleu van Loghum 2009

Totaal aantal bladzijden verplichte literatuur: 386 blz


Naar boven