Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie

Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties waar zowel lichte- als zware problematiek kan spelen. De behandelmodellen van Lange en Patterson vormen in deze cursus de basis.  

De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit gedragstherapeutische kennis en vaardigheden.

Inhoud

De problematiek waar hulpverleners in geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening mee geconfronteerd worden is de laatste tien jaar aanmerkelijk verzwaard. Lag de nadruk voorheen vaak bij relatie- en opvoedingsproblemen, nu is er niet zelden ook sprake van mishandeling en verwaarlozing, al of niet in combinatie met andere problematiek zoals alcohol-, drugs- en psychiatrische problematiek. Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties. De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit cognitie gedragstherapeutische kennis en vaardigheden, en telt dan ook mee als Vervolgcursus
specieel deel van 50 uur in de opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt®. 

Werkwijze 

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, discussie, rollenspelen, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van videobanden van therapiezittingen. De cursus bestaat uit 8 zittingen van één dag, 9.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.45 uur.  Voor elke zitting wordt literatuur opgegeven, waarover schriftelijk vragen worden gesteld. Bovendien wordt er praktisch huiswerk opgegeven, gericht op het leren toepassen van de theorie in de praktijk; het bestaat uit zowel individuele als groepsopdrachten. De groepsopdrachten zijn gericht aan zgn. huiswerkgroepen: groepen van 3 à 5 deelnemers met als taak:

  • bespreken van literatuur en huiswerkopdrachten
  • oefenen van praktische vaardigheden
  • voorbereiden van rollenspelen
  • uitvoeren van groepsopdrachten 

Deze groepen worden geacht twee keer per maand - tussen de zittingen door, in totaal 4 keer - bij elkaar te komen. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag verwacht, inhoudende:

a) een beschrijving van de verrichte groepsopdrachten
b) een beschrijving van eventuele problemen van (individuele) groepsleden met betrekking
tot de te oefenen praktische vaardigheden
c) eventueel vragen en/of onduidelijkheden met betrekking tot de theorie

De cursusleiding bespreekt deze verslagen en zal zo nodig en/of gewenst ingaan op eventuele problemen. De voorbereidingstijd per cursuszitting beslaat ongeveer 1½ dag, inclusief de bijeenkomsten van de huiswerkgroepjes.

Doelstelling

Verhogen van therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen. 

Na afloop van de van de cursus:

  • Is de therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen verhoogd;
  • Heb je uitgebreid geoefend met cognitieve, systemische en opvoedkundige vaardigheden

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

DagDatumTijden
1 7 januari 20229:30 - 16:45
214 januari 20229:30 - 16:45
321 januari 20229:30 - 16:45
428 januari 20229:30 - 16:45
5 4 februari 20229:30 - 16:45
611 februari 20229:30 - 16:45
718 februari 20229:30 - 16:45
811 maart 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 feb 2020—11 feb 2023
Behandeling20Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie50Toegekend
Herregistratie50Toegekend

NVRG

geldig van 11 mei 2018—10 mei 2021
Nascholing48Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplichte literatuur zelf aan te schaffen:

  • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff,  ISBN 9789068905861

Verplichte literatuur:

  • Patterson, G. & Forgatch, M. (2005), Parents and adolescents living together. Vol I: The basics. 2nd edtion. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-516-3.
  • Forgatch, M. & Patterson, G. (2005), Parents and adolescents living together. Vol. II: Family problem solving. 2nd edition. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-517-0.

King nascholing heeft een beperkt aantal exemplaren van bovenstaande verplichte literatuur. Mocht je de boeken via ons willen aanschaffen, stuur dan even een mail naar info@kingnascholing.nl

Overige literatuur is online beschikbaar.

Naar boven