Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

In deze vierdaagse cursus ‘Psychopathologie bij kind en jeugdigen’ wordt ingegaan op het opstellen van gedragsanalyses bij probleemgedrag en keuze van interventie. Er is aandacht voor de normale ontwikkeling vs de ontwikkeling van psychopathologie.


Inhoud

De deelnemers krijgen theoretische kennis en inzicht in kenmerkende stadia in de ontwikkeling van kind tot volwassene. Gevoelige perioden in deze ontwikkeling worden besproken alsmede het onderscheid in leeftijdsconform gedrag versus een afwijkende ontwikkeling. 

De cursist krijgt een een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 binnen de (internationale) psychopathologie, de status van DSM-5-classificaties, ‘nature-nurture’ in de DSM-5, verschil classificatie-diagnose, verschillen DSM-IV en DSM-5.

Tevens wordt in deze cursus aandacht besteed aan communicatie-aspecten bij het omgaan met mensen met persoonlijkheidsgerelateerde problemen en verslavingen, zoals deze in het systeem van het kind kunnen spelen. Ook de opvoedingsstijlen en de invloed op de ontwikkeling van het kind komen aan bod.

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor (differentiële) diagnostiek bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen ėn andere relevante psychische stoornissen bij K&J:

 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen
 • Autismespectrumstoornis
 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Leer-, motorische- en ticstoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • verschil classificatie en diagnose
 • gedragsanalyses
 • communicatie-aspecten
 • opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • opstellen gedragsanalyses
 • omgaan met communicatie-aspecten

De deelnemers verwerven tevens inzicht en vaardigheden in opstellen gedragsanalyses en omgaan met communicatie-aspecten. Hierbij wordt ingegaan op persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen.

 

Werkwijze

Diverse interactieve presentaties door de docent over doel, structuur en gebruik van van de DSM-5 en over de elementen die de structuur vormen  bij het opstellen van een beschrijvende diagnose.

Tevens interactieve presentaties door de docent over de onder het kopje ‘Inhoud’ beschreven psychische stoornissen.  En interactieve presentaties door de docent over  gedragsanalyses en communicatie-aspecten in relatie tot mogelijke psychische problematiek op gebied persoonlijkheid en verslaving in systeem van het kind.

Verder wordt er plenair en in subgroepen geoefend met casuïstiek in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het omzetten daarvan in DSM-5-classificaties en in het opstellen van gedragsanalyses en beoordelen van communicatie-aspecten.

Resultaten subgroepen worden steeds plenair nabesproken.

Na de cursus hebben de deelnemers kennis over:

 • plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • verschil classificatie en diagnose
 • gedragsanalyses
 • communicatie-aspecten

Vaardigheden in:

 • opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • opstellen gedragsanalyses
 • omgaan met communicatie-aspecten

 
DagDatumTijden
1 1 juni 20239:30 - 16:45
215 juni 20239:30 - 16:45
329 juni 20239:30 - 16:45
4 6 juli 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 7 apr 2020— 6 apr 2023
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek19Toegekend
Extra literatuurstudie4Toegekend
Herregistratie24Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 1 jun 2023—31 mei 2026
Behandeling5In aanvraag
Diagnostiek19In aanvraag
Herregistratie24In aanvraag
Extra literatuur4In aanvraag

NVRG

vooropleidingseis ontwikkelingspsychologie0Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners24Toegekend

SKJ

geldig van 1 jun 2023—31 mei 2026
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals24In aanvraag

SKJ

geldig van 7 apr 2020— 6 apr 2023
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional24Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring2Toegekend

De training is bedoeld voor hulpverleners (zowel academici en HBO-ers) die werkzaam zijn in de GGZ, jeugdzorg of het onderwijs en in hun vooropleiding geen of weinig kennis hebben opgedaan over psychopathologie, en hulpverleners die hun kennis willen opfrissen.

Manon Zonder

Manon Zonder

Manon Zonder is psychiater en schematherapeut (junior), werkzaam in een vrijgevestigde praktijk in Culemborg (PsyConsult Culemborg). In haar praktijk voert ze zowel medicamenteuze behandelingen uit, alsook individuele psychotherapeutische behandelingen (met als voorkeur schematherapie). Tevens heeft zij een consultatieve functie voor huisartsen in Culemborg en omgeving. Ze heeft gewerkt in diverse grote GGZ instellingen en de verslavingszorg.

• Literatuur die deelnemers tijdens de cursusdagen bij zich moeten hebben

Alle deelnemers nemen naar de cursusdagen het boek mee:
Beknopt overzicht van de criteria DSM-5, dit is de Nederlandse vertaling van de ‘Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5’, 2014, Uitgeverij Boom Amsterdam.

 (Er zijn twee uitvoeringen van de beknopte versie. Een met een ringband, die wordt bureau-editie genoemd (is iets dikker) en een pocketuitvoering. Inhoud van het boek is hetzelfde.)

Het is niet perse noodzakelijk om dit boek zelf aan te schaffen als je het bijvoorbeeld kunt lenen van collega of van je werk mee kunt nemen. Bij de cursusdagen is het wel nodig dat je in dit boek zaken kunt opzoeken en nalezen.

Er dient een boek te worden aangeschaft voor de cursus:
‘Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen’, Jakop Rigter, uitgeverij Coutinho, ISBN 9789046903117. (We adviseren je de versie uit 2020 aan te schaffen.)

• Aanbevolen literatuur
- Het psychiatrisch onderzoek, M.W. Hengeveld, W.J. Schudel, 2003, De Tijdstroom. 184 pagina’s
- Kinder- en Jeugdpsychiatrie, F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts (red.), 2014, Gorcum B.V., Assen, 768 pagina’s

Overige artikelen zijn online beschikbaar.Contacturen: 24 uur

Zelfstudie: 14 uur

Naar boven