Docenten

Veel enthousiasme, praktijkervaring èn een slimme aanpak zijn de belangrijkste redenen waarom wij hoogwaardige en volledig geaccrediteerde cursussen voor psychologen en orthopedagogen kunnen aanbieden tegen concurrerende tarieven.

Fieke Wellink is GZ-psycholoog / Orthopedagoog- Generalist en supervisor voor NVO en NIP. Zij heeft vanaf 2007 een eigen praktijk, welke zij tot zomer 2018 heeft gecombineerd met werkzaamheden bij VTO~Vroeghulp van de GGD Amsterdam, o.m. als IMH professional.

Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt binnen de jeugd GGZ. Zij is o.a. geschoold in de psychodiagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen en jeugdigen (al dan niet met een ontwikkelingsstoornis c.q. leerstoornis), de IMH-visie, de diagnostiek van vroege ouder-& kindrelaties (o.a. Ambiance), contextueel werken met duplo, ouder-/ systeembegeleiding en oplossingsgericht werken. Zij werkt als freelancer voor de WSG en Perspectief GZ. Als docent is zij onder meer verbonden aan de NSPOH, NAVN en King.

De wereld van het jonge kind: Diagnostiek en Behandeling van -9 maanden tot 7 jaar

In deze cursus wordt de normale en verstoorde ontwikkeling van het jonge kind  belichten mede in de context van de ouder-kindrelatie. Als leidraad wordt de theorie van Greenspan gevolgd. 

Naar boven