Werken met getraumatiseerde gezinnen

In deze 3-daagse cursus worden de begrippen bij complex trauma behandeld; wat wordt hieronder verstaan? Daarnaast wordt trauma in relatie tot anderen behandeld en wat trauma voor effect kan hebben op de hulpverlener; secundair trauma.

Inhoud

Inzicht in ontstaan en verschillende vormen van traumagerelateerde problematiek, op individueel en gezinsniveau. De gevolgen van vroegkinderlijk trauma op het (gezins)leven. Deelnemers hebben na de cursus inzicht in de manier waarop hun eigen handelen bepaald wordt en invloed heeft op werken met getraumatiseerde gezinssystemen. Tevens worden tools aangereikt waarmee deelnemers belemmeringen wat betreft hulpverlening kunnen wegnemen of omzeilen, waardoor de hulpverleningsrelatie in stand blijft en de hulp kan blijven voortduren. Naast trauma en het effect van trauma op gezinsfunctioneren wordt er ook stilgestaan bij de effecten hiervan op de hulpverlener zelf en krijgt de deelnemers handvatten ter voorkoming en bespreking van secundair trauma, zowel op individueel als teamniveau.


Werkwijze

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd; plenaire overdracht, rollenspel, filmmateriaal, werken in groepjes aan casuïstiek, etc.

 

Algemene leerdoelen:

1.       Deelnemers kunnen duidelijke en subtiele fysieke stress- en traumasignalen herkennen.

2.       Deelnemers weten welke verschillende typen trauma er  (- 9 maanden tot en met volwassenheid) zijn en welke gevolgen deze hebben op individueel niveau en op de gezinsdynamiek?

3.       Deelnemers weten welke effecten trauma heeft op het kind en wat de gevolgen zijn op lange termijn.

4.      Deelnemers weten welke interventies passend zijn in gesprek met cliënten die veel stress ervaren en globaal welke behandelmogelijkheden passend zijn

5.       Deelnemers weten welke copingstrategieën in stressvolle situaties toegepast worden en krijgen meer zicht op hun eigen copingstrategie.

6.     Deelnemers weten welk effect werken met getraumatiseerde gezinnen heeft op eigen functioneren.


aantal dagen:
3
contacturen:
21

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
 1. donderdag 31 okt 2019 van 9:30 - 16:30
 2. donderdag 14 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 3. donderdag 5 dec 2019 van 9:30 - 16:30
vol 😕
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
 1. maandag 2 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 16 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 30 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
 1. maandag 31 aug 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 14 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 28 sep 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
 1. maandag 9 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 23 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 7 dec 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 29 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 12 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 12 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23/11/17 tot 08/12/20
Diagnostiek 9Toegekend
Overige 3Toegekend
Herregistratie21Toegekend
Extra literatuurstudie20Toegekend
Behandeling9Toegekend

SKJ

geldig van 23/11/17 tot 23/11/20
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional40Toegekend

Hulpverleners; groepswerkers, (GZ)psychologen, orthopedagogen, SPV-ers,
POH-GGZ, intern begeleiders en andere hulpverleners die werken met kinderen en
jongeren en gezinnen waar trauma speelt.drs. Roos Gerats

drs. Roos Gerats

Drs. Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers  individueel en in  teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.

drs. Eva Eggink

drs. Eva Eggink

Drs. Eva Eggink is orthopedagoog-generalist (i.o). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers  individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 

Verplicht zelf aan te schaffen:

De jongen die opgroeide als hond (2016, B. Perry & M. Szalavitz): 264 pagina’s

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de leeromgeving van King nascholing


Naar boven