Vervolgcursus Schematherapie

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor de opleiding, zie de informatie onder doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan de toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat psychopathologie veroorzaakt wordt door een tekort in de basisbehoeften in de (vroege) jeugd. Deze tekorten hebben geleid tot slecht aangepaste schema’s, disfunctionele modi  en inadequate coping strategieën.

Patiënten herkennen dat zij hun disfunctionele patronen steeds herhalen, hetgeen tot (ernstige) belemmeringen in hun leven leidt. De disfunctionele patronen vormen de kern van hun persoonlijkheidsstoornis (AS II) en/of chronische  AS I klachten.

Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is de kern van de ST behandeling. Doel is te komen tot meer functionele schema’s en modi en adequate coping strategieën. Patiënten leren zelf te voorzien in hun basisbehoeften en hun disfunctionele patronen te doorbreken. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven. De cursus omvat een verdieping in de kennis en vaardigheden van schematherapie en richt zich op de volgende behandelgebieden: schematherapeutische groepstherapie, individuele schematherapie gericht op cluster B (BPS en NPS) en cluster C.

Deze vervolgcursus houdt een verdieping in van de theorie en de technieken die zijn behandeld in de basiscursus. De theorie wordt bekend verondersteld, maar de begrippen zoals schema’s, modi, vragenlijsten en casusconceptualisatie worden kort behandeld.

De verschillende technieken (interpersoonlijke, experiëntiele, cognitieve en gedragsmatige) worden gedemonstreerd aan de hand van een DVD of live-rollenspel. Tenslotte wordt stilgestaan bij de eigen schema’s en modi van de cursist welke van invloed kunnen zijn op de therapeutische relatie.

Doelstelling 

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om: 

 • beschikken deelnemers over gevorderde  kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen individuele en groepsschematherapie en t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
 • zijn deelnemers in staat een casusconceptualisatie vanuit modusmodel te maken
 • zijn deelnemers in staat te werken vanuit het modusmodel
 • zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen op individuele-  en groeps schematherapieën
 • zijn deelnemers in staat knelpunten op te lossen bij toepassen van interventies

 
Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. maandag 16 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 23 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 30 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 14 dec 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. dinsdag 16 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 30 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 13 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 20 apr 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 25 feb 2020—24 feb 2021
Vervolgcursus25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

Vervolgcursus25In aanvraag

FGzPt

geldig van 25 feb 2020—24 feb 2021
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog32Toegekend

Register Vaktherapie

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

-Het is van belang dat je een erkende basiscursus schematherapie hebt gevolgd.

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, 

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

Drs. Rachelle Landman

Drs. Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 

Drs. Philip Beerendonk

Drs. Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGP


Literatuur: 

De volgende literatuur wordt bekend verondersteld vanuit de basiscursus:

 - Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum. 

Voor de vervolgcursus dient de onderstaande (verplichtte) literatuur te worden aangeschaft: 

- Wijngaart, van der, Remco (2020). Imaginaire Rescripting. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Naar boven