Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie; systemisch, cognitief en lichaamsgericht (50 uur VGCt)

In deze cursus zullen leertheoretische en systeemtheoretische concepten samenkomen. Er wordt stilgestaan bij de betrekkingen van de gezinsleden over een periode van 3 generaties. 

Het boek Sensorimotor Psychotherapy is in de prijs inbegrepen en wordt op de eerste lesdag uitgereikt.

Inhoud

Een vervlechting van cognitieve, systemische en lichaamsgerichte concepten en behandelelementen helpen de cursist in deze 50-uurs vervolgcursus aan een rijk palet van behandelmogelijkheden.

De cognitieve gevolgen in de vorm van diepliggende kerncognities  vastgesteld vanuit trauma's en syteemkenmerken worden behandeld. Bovenal is er aandacht voor de veerkracht van het gezin en de gezinsleden en de wijsheid van het lichaam om in de veilige relatie met de therapeut patronen te durven veranderen.

In deze cursus zullen wij het genogram en het 5 kolommen model gebruiken. In dit model wordt aandacht geschonken aan zowel de pathologie, waaronder de traumageschiedenis, als de veerkracht van het gezin. Het is een  nuttig instrument om de timing en type van interventies te bepalen. De vijf kolommen bevatten (werk)hypothesen over: systeemkenmerken, kerncognities, goedpraters, trauma’s en veerkracht.

De hypothesen worden opgesteld en besproken in een gesprek over de relaties, gebeurtenissen (waaronder trauma’s) en ontwikkelingen in het grote familiesysteem van tenminste drie generaties. Zo wordt in de inventariserende gesprekken met gezinsleden of een individu de leergeschiedenis van de gezinsleden duidelijk en hoe daarin patronen en overtuigingen worden doorgegeven.

In deze cursus is het van belang dat de casus gaat over de persoonlijkheidsstoornis die die dag wordt behandeld. Verder is er informatie nodig over leefwijze en life-events van drie generaties rondom de cliënt die in behandeling is (geweest). Op deze wijze worden herhalingen van en veranderingen in gezinspatronen, veerkracht, kerncognities en goedpraters alsmede trauma’s (bijvoorbeeld huiselijk geweld of verslaving) zichtbaar.


Werkwijze

Discussie naar aanleiding van de theorie. Naspelen van een casus, die door één van de cursisten wordt ingebracht, waarna in subgroepen een behandelplan wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van rollenspel en video.


Doelstellingen

In de cursus leren deelnemers realistische doelen te stellen, op het juiste moment te interveniëren, de fasen in de therapie te structureren en het overzicht op de behandeling te behouden. Uitgangspunt van deze cursus is dat goed vakmanschap ruimte laat voor concentratie op de therapeutische relatie die de systeemtherapeut onderhoudt met het systeem, de verschillende posities die deze in kan nemen (regisseren, coachen, faciliteren): de verschuiving van observator als objectief ingrijper naar de observator die de eigen invloed op observaties onderkend en gebruikt. Behandeldoelen kunnen met verschillende systemen of individuen worden nagestreefd.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om systemen en subsystemen geïntegreerd te behandelen in een multidisciplinaire behandelcontext.

Tenslotte nemen de cursisten kennis van begrippen uit de systeemtheorie (interactioneel, structureel, strategisch en oplossingsgericht) en de sensorimotor psychotherapie die aansluiten bij het cognitief gedragstherapeutisch gezinsmodel. Aldus raken cursisten vertrouwd met de cognities, ervaringen, emoties, gedragingen, sensaties, motoriek en lichaamshoudingen van de leden van het systeem.


Wijze van toetsing

De eindtoets bestaat uit het maken van een behandelplan naar aanleiding van de 5 hypothesen kolommen.

Tevens wordt een schriftelijk tentamen afgenomen waarin over relevante aspecten van de tijdens de cursus behandelde lesstof wordt getentamineerd.


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische en/of systeem basiskennis en -ervaring beschikken.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCt, de opbouw van de opleiding en verdere informatie. Ook is deze cursus aangevraagd als specialistische module binnen de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG. Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
8
contacturen:
50

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 okt 2018—14 mrt 2022
Behandeling25Toegekend
Diagnostiek15Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie9Toegekend
Herregistratie50Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplicht zelf aan te schaffen:

- Beck, A.T.,Cognitive Therapy of Personality Disorders, Guilford Press, 2003, ISBN 1572308567 (voorkeur van de docent) of ISBN 9781462525812 (paperback)

- Lange, A.,Gedragsverandering in Gezinnen, Wolters Noordhof, ISBN 9068905864 (hoeft niet te worden bestudeerd, maar wordt als naslagwerk/opfrisser gebruikt).

Verplichte literatuur te ontvangen door King nascholing op de eerste cursusdag (en in de cursusprijs inbegrepen):

- Ogden, P. En J. Fisher (2017). Sensorimotor Psychotherapy, Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid. Uitgeverij Mens, Eeserveen.


Overig online lesmateriaal verzorgt King nascholing.

Naar boven