Training Implementatie voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de experts van de organisatie om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling neer te zetten. Maar hoe kom je van een aanpak op papier tot een aanpak die kan rekenen op draagvlak onder directie, management, staf en de medewerkers in de praktijk. 

Inhoud van de cursus

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de experts van de organisatie om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling neer te zetten. Maar hoe kom je van een aanpak op papier tot een aanpak die kan rekenen op draagvlak onder directie, management, staf en de medewerkers in de praktijk. 

In de training implementatie voor aandachtsfunctionarissen gaan we aan de slag met het daadwerkelijk tot stand brengen van het beleid in de dagelijkse werkpraktijk. We gaan in op positionering, profilering, taken en verantwoordelijkheden. Zodat het beleid tot leven komt, voldaan wordt aan wettelijke eisen en aandacht op de werkvloer voor (vroeg)signalering en handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeengoed worden. 

Samenvatting van de cursus

De cursus bestaat uit twee dagdelen die plaats vinden op 1 dag. In het eerste dagdeel staan de positie van de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie en de wettelijke vereisten van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Wat kan en mag je als aandachtsfunctionaris en wat kan en mag de organisatie en jouw collega’s van je verwachten? Is jouw organisatie voldoende toegerust en voldoet de beschreven Meldcode aan de wet? Op welke punten zou de Meldcode aangepast moeten worden om wel aan de wettelijke vereisten te voldoen? 

In het tweede dagdeel ga je aan de slag met de profilering en het maken van een actieplan waarin communicatie en profilering aan bod komen. 

Weten jouw collega’s jou te vinden? En wat heb je ze te bieden? Kennen je collega’s de Meldcode voldoende, waar signaleer jij lacunes? Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat jouw collega’s aandacht houden voor het signaleren en volgen van de stappen van de Meldcode? Waar loop je tegenaan en hoe kan je daarmee omgaan? 

Doelstelling

Medewerkers kennen hun verantwoordelijkheden en positie als aandachtsfunctionarissen, weken aan hun profilering en dragen bij aan de implementatie van de meldcode. 

Werkwijze

Als voorbereiding op de training lees je een aantal motiverende stukken door. Daar horen een aantal reflectieve vragen bij. Ook ken je de eigen organisatiemeldcode en het afwegingskader voor jouw beroepsgroep. Tijdens de training gaan we aan de slag met de onderwerpen. Je krijgt oefeningen te doen en we gaan stapsgewijs aan de slag met het leggen van de basis van jouw implementatieplan. Oefeningen worden afgewisseld met kennisoverdracht, video’s en samenwerkingsopdrachten. Samen met andere deelnemers bedenk je strategieën om jouw positie neer te zetten en weet je hoe je daar op een manier over kunt communiceren waardoor je draagvlak creeert. 

Wijze van toetsing

Binnen twee weken na de cursus dien je het implementatieplan in bij de docent. Deze zal het plan van feedback voorzien. Dit betreft een schriftelijke raportage. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
  1. dinsdag 10 nov 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

SKJ

geldig van 10 dec 2019—10 dec 2022
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional9,5Toegekend

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld. Zowel direct uitvoerenden als staffunctionarissen met deze functie. 

Veronderstelde voorkennis van de deelnemers:
Deelnemers kennen de Wet Meldcode
Deelnemers kennen de wijziging in de wet Meldcode 

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.

Literatuur

- Sie, Nathalie, 2019, Toolkit THG Implementeren kun je leren, 52 pagina’s

- Sinek, Simon: It starts with Why, 2009 Hfdst 1, 7 pagina’s 

- Vonk,  Roos: Je bent wat je doet, 2019, Hfdst 1, 24 pagina’s 

- Hart, Wouter, Verdraaide Organisaties, 2012,  Samenvatting 12 pagina’s

Facultatief

- Basismodel Meldcode VWS

Naar boven