Sociale Netwerkontwikkeling

Methodisch aan de slag met sociale netwerken

Het ondersteunen van volwassenen met een matige tot lichte verstandelijke beperking bij het opzetten, handhaven en uitbreiden van een sociaal netwerk vormen de centrale thema’s van deze cursus.

Inhoud

De ontwikkeling van sociale netwerken staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Enerzijds omdat het hebben van een goed sociaal netwerk de kwaliteit van bestaan bevorderd en anderzijds omdat de hulpverlening zich steeds meer terugtrekt waardoor er toenemend beroep gedaan wordt op de leden van het sociaal netwerk. Sociale netwerken van volwassenen met een verstandelijke beperking vragen om extra aandacht en een methodische werkwijze. Het uitgangspunt van sociale netwerkontwikkeling is om aansluiting te vinden bij het gewone leven en bij de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking, zodat er ruimte komt voor empowerment en eigen regie.

Het ondersteunen van volwassenen met een matige tot lichte verstandelijke beperking bij het opzetten, handhaven en uitbreiden van een sociaal netwerk vormen de centrale thema’s van deze cursus. Gestart wordt met de plek van sociale netwerken in het grotere kader van ‘kwaliteit van bestaan’, achtergronden en definities worden besproken. Vervolgens worden verschillende theorieën, strategieën en methodieken behandeld waarbij de nadruk ligt op toepassingen in de praktijk van de cursisten. Hulpmiddelen en hulpbronnen worden aangereikt waarbij met één methodiek uitgebreider wordt geoefend. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de mate van verstandelijke beperking voor de sociale netwerkontwikkeling en de invloed van woonsituatie en dagbesteding.

In deze cursus wordt de oplossingsgerichte manier van werken gekoppeld aan de ontwikkeling van sociale netwerken. De benodigde kennis en de toegepaste vaardigheden zijn onderwerp van deze cursus. 


Werkwijze

Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training.


Doelstellingen 

  • Kennis over sociale netwerkontwikkeling
  • Mogelijkheden om methodische interventies toe te passen
  • Ontwikkeling van vaardigheden


Wijze van toetsing

De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten en na afloop van dag 2 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een beschrijving van een ontwikkelingstraject op het gebied van sociale netwerken aan de hand van gestelde doelen.


samenvatting  

  • Uitgangspunten Sociale Netwerkontwikkeling
  • Methodisch aan de slag
  • Een oplossingsgerichte werkwijze


 

 


 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Gedragskundigen; orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of aanverwante functies met een gelijkwaardige opleiding. Bovendien is de cursus ook toegankelijk voor mensen met een HBO-functie zoals maatschappelijk werk en POH-GGZ.


Dries Vos

Dries Vos

Dries Vos is sinds 2000 trainer, werkte ruim 20 jaar in de zorg, in verschillende functies, en deed daar veel praktijkervaring op. Als trainer en coach heeft hij het vermogen anderen te inspireren en hen in beweging te krijgen. Zijn werkstijl wordt gekenmerkt door directheid, enthousiasme, oplossingsgerichtheid en out-of-the-box-denken. Relativeren en humor zijn belangrijke ingrediënten van zijn werkstijl.

drs. M. de Vor

drs. M. de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.

Artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven