Samen werken aan veiligheid / Partnering for Safety

Hoe kunnen hulpverleners daadwerkelijk een partnerschap met ouders opbouwen, wanneer kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond? Partnering for Safety richt zich op het creëren, bevorderen, vergroten en vasthouden van veiligheid voor het hele gezin en met name voor de kinderen en jongeren. 

Inhoud

 • signalen van kinder- en oudermishandeling; zorg- en positieve punten (risicotaxatie)
 • meldcode
 • de specifieke aanpak van Partnering for Safety;
 • de route van Partnering for Safety;
 • het framework van Partnering for Safety met ouders en het framework van Partnering for Safety met  volwassenen en kinderen;
 • words en pictures;
 • veiligheidscirkels, het huis van de toekomst, het veilige huis;
 • veiligheidsplannen (doelen, evaluaties, afspraken).

De Partnering for Safety benadering gaat uit van:

 • Systeemgericht werken, waarbij er van uitgegaan wordt dat de cliënt en het systeem zelfhelende mogelijkheden, eigen krachten heeft
 • Maatwerk in de dialoog en maatwerk van het veiligheidsplan. Ieder gezin, ieder systeemlid heeft een eigen kleur. Aansluiten bij de betekeniswereld en de krachten van al de cliënten  ( meervoudig perspectief ) zijn daarbij belangrijke kenmerken
 • Samenwerken met de systeemleden en het systeem, ook als er sprake is van dwang. In de samenwerking wordt uitgegaan van zoveel mogelijk partnerschap. De attitude kenmerkt zich door een leading-from-behind houding
 • Toekomst- en doelgericht werken. Het is daarbij van belang om helder te krijgen wat de doelen van de gezinsleden en het netwerk zijn
 • En is ingebed in de oplossingsgerichte systeemmethodiek.


Werkwijze

De docent presenteert de geschiedenis, de theorie en de route, waarbij Partnering for Safety wordt uitgewerkt. - Oefening  ‘Stel dat’- worst fears en best hopes - Oefenen met vragen stellen over veiligheid en onveiligheid

Filmfragment : Anche libero va benne (2006): Wat vind je onveilig en wat vind je veilig. Op wat voor een manier stel je welke vraag aan wie daarover? - Oefenen aan de hand van een rollenspel - Oefenen met het framework van Partnering for Safety aan de hand van de praktijk van de deelnemer.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus kennen de deelnemers de principes en specifieke interventies van Partnering for Safety.  Alle deelnemers hebben oog voor aspecten die gerelateerd zijn aan veiligheid en onveligheid in systemen en kunnen hierover in gesprek gaan met alle betrokkenen. Concreet gezegd:

-       Kennis: Men heeft kennis van kenmerken van mishandeling, risico- en beschermende factoren van mishandeling (risicotaxatie) en het veiligheidsplan.

Men heeft kennis van de route van Partnering for Safety, het framework (map), de Drie Huizen en Words en Pictures. Men kent de principes en specifieke interventies van PfS.

-       Vaardigheden: Men is in staat om detailvragen te stellen over wat onveilig en veilig is, in gesprek te blijven  en in verbinding te blijven met de cliënten en het systeem.

-       Attitude: Men heeft oog voor aspecten die gerelateerd zijn aan onveiligheid en veiligheid. Men werkt samen met de personen, niet met de mishandeling, houdt details en oordelen uit elkaar en blijft gericht op veiligheid.

 
 Wijze van toetsing

Reflectieverslag waarin wordt teruggekeken, betekenis wordt verleend en toekomstig handelen wordt gepresenteerd.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Hulpverleners werkzaam in de jeugd GGZ, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, volwassen- en ouderenzorg: POH- ggzers, psychologen, pedagogen, psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, intensieve thuis- of gezinsbegeleiders en maatschappelijk werkers.

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats werkt als supervisor, consultant en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis in Amsterdam, bij de poliklinische afdelingen Kind & Jeugd, Jongeren en Volwassenen. Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Hij is als (hoofd)docent betrokken bij diverse systeemtherapieopleidingen, STW opleidingen, een gz-opleiding en (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd- en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut. Vanuit zijn eigen praktijk geeft hij supervisie, trainingen en workshops bij GGZ-, kinder- en jeugdzorginstellingen.

 Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Naar boven