Preventie en signaleren van secundair trauma

Het effect van werken met getraumatiseerde gezinnen op de hulpverlener

Het werken met getraumatiseerde mensen kan impact hebben op de mentale gezondheid van de hulpverlener. Deelnemers hebben na de cursusdag inzicht in de manier waarop hun eigen handelen bepaald wordt en invloed
heeft op werken met getraumatiseerde gezinssystemen.

Deelnemers leren welke effecten werken met getraumatiseerde gezinnen kunnen hebben op de deelnemer zelf. Aan het eind van de training kun je signalen van secundair trauma bij collega’s/medewerkers herkennen, weet je welke maatregelen je op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau kunt treffen en heb je een eigen secundair trauma preventieplan gemaakt. Ook krijgen de deelnemers handvatten ter bespreking van secundair trauma, zowel op individueel als teamniveau. Tenslotte krijgen deelnemers inzicht in mogelijkheden om op organisatieniveau preventiemaatregelen te nemen.

In de training wordt onder andere gewerkt met eigen leervragen ten aanzien van secundair trauma, aan de hand van voorbeelden uit jouw werkveld en de verplicht te lezen literatuur voor deze training. Tijdens de trainingsdagen oefenen we zoveel mogelijk met eigen ervaringen en casuïstiek leer je eigen gevoelens van tegenoverdracht herkennen, ken je je copingstijl, weet je hoe emoties van een cliënt invloed hebben op deze copingstijl en heb je inzicht in jouw eigen risicofactoren op secundair trauma en die van je collega’s/medewerkers.

Werkwijze 

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd: plenaire overdracht, vaardigheden vergroten door in rollenspel met medecursisten te oefenen met de theoretische kennis, werken in groepjes met eigen casuïstiek, etc.

Voorbereidende opdracht:

Deelnemers bereiden zich voor op de training door het lezen van de verplichte literatuur en de deelnemers wordt verzocht de Utrechtse Copinglijst in te vullen en deze mee te nemen naar de training. De deelnemers maken een voorbereidende opdracht. De deelnemers werken vooraf schriftelijk een casus uit waarbij zijzelf of degene die zij begeleiden nog veel bezig zijn geweest met wat cliënten tegen hen verteld hebben. Ze beantwoorden de volgende vragen: wanneer speelde dit? Hoe ging je ermee om? Welk effect heeft het op je handelen in situaties in het heden?

  Algemene leerdoelen:

  • Deelnemers weten welk effect werken met getraumatiseerde gezinnen heeft op het eigen functioneren.
  • Deelnemers weten hoe stress effect heeft op het eigen functioneren, ze herkennen verschillende vormen van stress bij collega’s/medewerkers en kunnen aan professionals uitleggen hoe diens stress effect heeft op het persoonlijke en professionele functioneren.
  • Deelnemers weten welke copingstrategieën in stressvolle situaties toegepast worden en hebben zicht op de eigen copingstrategie.
  • Deelnemers zijn in staat signalen van secundair trauma te herkennen
  • Deelnemers hebben kennis van preventiemaatregelen ter voorkoming van secundair trauma.
Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional7Toegekend

Hulpverleners; groepswerkers, (GZ)psychologen, orthopedagogen, SPV-ers, POH-GGZ, intern begeleiders en andere hulpverleners die werken met kinderen en jongeren en gezinnen waar trauma speelt.

Deze training is zeer geschikt voor trainingen in teamverband en incompanytrainingen.

Eva Eggink

Eva Eggink

Eva Eggink is orthopedagoog-generalist. Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg, zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 

drs. Roos Gerats

drs. Roos Gerats

Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.

Artikelen zijn online beschikbaar en vind je onder Cursusdagen en in de daarin opgenomen Literatuurlijst. 

Naar boven