Multiproblem gezinnen

De cursus 'Multiproblem gezinnen' is ontwikkeld om hulpverleners handvatten te bieden bij het werken met gezinnen die kampen met problemen op meerdere gebieden. Je leert hoe je effectief kunt interveniëren vanuit een systeemperspectief en hoe je een samenwerkingsrelatie opbouwt met het gezin. De cursus behandelt onderwerpen zoals stress, crisis, conflict en opvoedingsproblematiek. Casuïstiek van deelnemers speelt hierbij een belangrijke rol.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Multiproblem gezinnen

De cursus 'Multiproblem gezinnen' bied je handvatten om effectiever te kunnen interveniëren bij gezinnen die met meerdere problemen kampen. Deze gezinnen zitten vaak vast in problemen op meerdere gebieden, waardoor het stressniveau hoog is en er sprake is van crisis en conflict of apathie en machteloosheid. Daarnaast hebben gezinsleden vaak wantrouwen naar hulpverlening, instanties en de buitenwereld in het algemeen.

Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zowel in theorie als praktijkoefening. Hierbij is het van belang om vanuit het systeem te denken en niet alleen het kindperspectief, maar ook het perspectief van de ouders in te nemen. Het vestigen van een samenwerkingsrelatie met het gezin, het hanteren van stress, crisis en conflict, de opvoedingsgeschiedenis van ouders, het versterken van buffers van ouderschap, het mobiliseren van de aanwezige kracht en competentie en het gebruik maken van het natuurlijk steunsysteem van het gezin zijn hierin de rode draad.

Casuïstiek van de cursisten vormt een belangrijke leidraad tijdens de cursus, waardoor er veel ruimte is voor interactie en praktische toepassing van de geleerde stof. Door de handvatten die tijdens de cursus worden aangereikt, worden hulpverleners beter in staat gesteld om multiproblemgezinnen te helpen en hun werkzaamheden op een effectieve manier uit te voeren.

100% op locatie
Zeer ervaren docenten
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

Deelnemers leren de verschillende processen die zich in multiproblem gezinnen afspelen te begrijpen; Deelnemers krijgen instrumenten aangereikt om op deze processen te reageren en te werken aan verandering; Deelnemers leren reflecteren op hun eigen handelen; Deelnemers verwerven vaardigheden op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden.

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Er wordt veel geoefend in deze cursus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, casuïstiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel. Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een acteur.

Wijze van toetsing

Schriftelijke opdracht: beschrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit  de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Multiproblem gezinnen

18 contacturen
Claudia de Vries

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.