EMDR therapie bij mensen met een laag IQ of autisme.

Cursus EMDR therapie bij mensen met een laag IQ of autisme

Mensen met een laag IQ of Autisme Spectrum stoornissen zijn extra kwetsbaar voor trauma. EMDR kan onverwerkte nare herinneringen opheffen. 

Inhoud

Bij personen met een verstandelijke beperking en bijkomende stoornissen zoals een autismespectrumstoornis (ASS), hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan traumabehandeling soms moeilijk op gang komen of vastlopen. Het kan onduidelijk bij deze doelgroep onduidelijk  zijn of er sprake is van een trauma, of dat het symptomen zijn autisme of ADHD. EMDR kan bij deze groep een effectieve behandeling zijn. In deze cursus leer je hoe je EMDR bij de deze doelgroep kunt inzetten en hoe je het systeem bij deze behandeling kunt betrekken.

Na afloop van deze cursus:

 • Heb je ervaring opgedaan met aanpassingen  in de EMDR behandeling rekening houdend met een laag IQ en/ of ASS
 • Weet je hoe je opvoeders en begeleiders bij een traumabehandeling kunt betrekken
 • Weet je wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd
 • Heb je geleerd hoe je het klinisch interview DITS-LVB kunt afnemen en gebruiken bij de EMDR conceptualisatie

Werkwijze

Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je de voorgeschreven literatuur. Tijdens de cursus krijg je theoretische inleidingen, ondersteund door praktijkvoorbeelden. Op beide cursusdagen breng je casuïstiek in uit je eigen praktijk waarbij je ervaringen deelt over de toepassing van EMDR en het gebruik van het klinisch interview. 

De huiswerkopdracht/toets bestaat uit het plenair inbrengen van videobeelden van de afname van het interview, het inleveren van een EMDR conceptualisatie en videobeelden van een EMDR behandeling. Reflectie op het geleerde vindt plenair plaats aan het eind van dag 2

Voor de eerste bijeenkomst dien je de volgende opdracht in te leveren:

1.video opname van een oefen-afname van de DITS-LVB. Selecteer max 10 min. Je hebt de opname op een USB stick: Deelnemers ontvangen het instrument 4 weken voorafgaand aan de cursus. Realiseer je dat de afname niet perfect hoeft te zijn, het betreft een eerste kennismaking met het instrument.

2.video opname van een EMDR behandeling. Selecteer max 10 min met een vraagstelling voor de andere deelnemers.Je hebt de opname op een USB stick;


Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 26 sep 2018—24 jan 2022
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Extra literatuurstudie5Toegekend
Herregistratie12Toegekend

VGCt

geldig van 25 jan 2019—24 jul 2022
Nascholing12Toegekend

FGzPt

geldig van 6 mei 2020— 5 mei 2023
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog18Toegekend

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater

Je dient te voldoen aan de voorwaarden voor deelname van de Vereniging EMDR Nederland. 

Tot de erkende EMDR basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen: 1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

a) Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties 

 b) Registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties 

 c) Registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant- lid) of Cognitief Gedragstherapeut VGCt®  (gewoon lid)  

d) Registratie als Systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG  

e) SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht)  f) Een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties 

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie

Voor meer informatie: www.emdr.nl of vereniging@emdr.nl

dr. Liesbeth Mevissen

dr. Liesbeth Mevissen

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR supervisor (VEN). Zij promoveerde aan de UvA op onderzoek naar diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Liesbeth is, zelfstandig gevestigd als, klinisch psycholoog, docent en supervisor, en als onderzoeker werkzaam bij het Kenniscentrum van Trajectum (Zwolle). Zij verzorgt postdoctorale nascholingen over diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een VB en/of autisme.

Liesbeth heeft meerdere nationale en internationale publicaties op haar naam staan. Zo schreef zij onder andere samen met Francine Shapiro en Deborah Wesselman een hoofdstuk over EMDR-therapie voor het recent verschenen boek 'Evidence based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents' en schreef ze een hoofdstuk over EMDR-therapie bij mensen met een VB in het 'Praktijkboek EMDR deel II' en in het recent verschenen 'Handboek EMDR bij kinderen en jongeren'.

Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de zorg voor mensen met een VB als de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij benadrukt het belang van systeemgerichte (trauma)behandeling.

Liesbeth won op 21-09-2018 de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award voor haar dissertatie: https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/winnaars-jan-van-dijk-victimology-and-victims-rights-award-bekend/

 

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing 

Naar boven