Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik

In deze cursus worden gesprekstechnieken geoefend om een compleet onderzoek te doen gericht op de psychoseksuele ontwikkeling van een kind. Ingegaan wordt op de verschillen tussen diagnostiek in de forensische context en de hulpverleningscontext.

In deze cursus 'Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik' leer je het signaleren van seksueel misbruik. Daarnaast is er ook aandacht voor de normale psychoseksuele ontwikkeling van een kind, waarbij voor ieders normen en waarden op het gebied van seksualiteit worden meegenomen en de invloed daarvan op het gesprek met ouders en kinderen. 

Hieruit ontstaat gerichte diagnostiek met betrekking tot mogelijk seksueel misbruik. Waarbij de volgende voorwaarden worden behandeld: uitvoeren van een psychoseksuele screening, de opbouw, en een gericht kind-interview en het daaraan voorafgaande gesprek met ouders. Hierbij doe je ervaring op met suggestieve vragen en andere relevante zaken die te maken hebben met de vraag: hoe vraag ik wat ik wil weten?

Specifiek worden in deze cursus ook het spanningsveld tussen hulpverlening en justitie, de diagnostiek in scheidings- en omgangszaken en de verslaglegging van een onderzoek onder de aandacht gebracht. Tot slot is er ook ruimte voor het bespreken van het vervolg op de diagnostiek, waaronder het opzetten van een hulpverleningsplan, kindergroep en oudergroepen.

Doelstelling

 • Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik van kinderen en kennis omtrent de 'gewone' diagnostiek.
 • De cursist leert om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van het kind; een zogeheten psychoseksuele screening. 
 • De cursist heeft na afloop van de training voldoende gesprekstechnieken geleerd om zelfstandig een kind-interview af te nemen evenals het daarbij behorende oudergesprek alsmede het adviesgesprek.

Werkwijze De cursus zal bestaan uit inleidingen door de docent en praktische oefeningen. Kennis en vaardigheden worden opgedaan door het uitbreiden van de theoretische basiskennis omtrent seksueel misbruik en diagnostiek, en ervaring opdoen met gesprekstechnieken. 

Wijze van toetsing De cursist zal een verslag van een gesprek maken van een ouder en kind over de psychoseksuele ontwikkeling van het kind.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 3 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 10 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 24 nov 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

3 nov 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2022— 2 nov 2025
Extra literatuurstudie11Toegekend
Overige taken4,5Toegekend
Herregistratie 19,5Toegekend
Diagnostiek 10,5Toegekend
Behandeling 4,5Toegekend

SKJ

geldig van 3 nov 2022— 2 nov 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional19,5Toegekend

VVAK

Vak specifieke scholing18Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1Toegekend

Professionals werkzaam in de jeugdzorg of ggz: psychologen en orthopedagogen die zich op het gebied van de psychodiagnostiek willen bijscholen. Basiskennis op het gebied van diagnostiek is gewenst.

3 nov 2023

Suzanne Terhorst

Suzanne Terhorst

Suzanne Terhorst heeft jarenlang bij een GGZ-instelling gewerkt, en nu werkt zij als vrijgevestigde GZ-psycholoog en EMDR practitioner in haar eigen praktijk te Haarlem. Daar behandelt zij kinderen en volwassenen met emotieregulatieproblemen, eetproblemen, angsten, depressies en PTSS-klachten. Daarnaast werkt Suzanne als docent en verzorgt zij trainingen op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik.


Aanbevolen literatuur

 • APSAC's Task Force on the Use of Anatomical Dolls in Child Sexual Abuse Assessments., & American Professional Society on the Abuse of Children. (1995). Use of anatomical dolls in child sexual abuse assessments. Chicago, Ill.: American Professional Society on the Abuse of Children, pp. 1-10.
 • Cheung, M. ( 2003) Utilization of Questioning Techniques in Forensic Child Sexual Abuse Interviews. Journal of Brief Therapy, Voume 2, nr 1, pp. 45-57.
 • Cosentino, C. (1995) Sexual behaviour problems and psychopathology symptoms in sexually abused girls. Journal American Academy Child and Adolescent Psychiatry, 1995, 34, 8, pp. 1033-1042.
 • Doef, S. van der. (2008). Seksuele ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Wat is ‘normaal’? Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 4, 2008, pp. 5-10.
 • Faller, K. C. (2007). Interviewing children about sexual abuse: Controversies and best practice. Oxford: Oxford Univ. Press. Pp. 175-190.
 • Johnson, T. C. (1996). Understanding children's sexual behaviors: What's natural and healthy. South Pasadena, CA: The Author. Pp. 1-16.
 • Johnson, T.C. (1999). Development of Sexual Behavior Problems in Childhood. Sexual Aggression, Pp 8-27.
 • King, D. (2005). Recantation and False Allegations of Child Abuse. Updated in 2011 by M. Wells, The National Children’s Advocacy Center, 2011, pp. 1-45
 • Lamers-Winkelman, F. (1996). Seksueel misbruik van jonge kinderen: Een onderzoek naar signalen en signaleren, en naar ondervragen en vertellen inzake seksueel misbruik. Amsterdam: VU Uitgeverij. Pp. 25-55, 151-189.
 • Larsson, I. B., & Universitetet i Linköping. (2001). Child sexuality and sexual behaviour. Linköping, Sweden: Linköping University.
 • Leusink, P. De jeugd van tegenwoordig. Een overzicht van jongeren en hun seksualiteit. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 4, 2008, pp. 11-22.
 • Perrin, S., Smith, P., & Yule, W. (2000). Practitioner Review: The Assessment and Treatment of Post-traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 3, pp. 277-289.
 • Rijdt, L. de. (2008). Een psychoanalytische visie op de seksuele ontwikkeling. Over de kinderlijke wortels, de barre latentietijd en de adolescentaire lente. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 4, 2008, pp. 23-35.
 • Sensoa. Het vlaggensysteem; een normatieve lijst van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Pp 1-23.
 • Wakefield, H. & Underwager, R. (1991). Sexual abuse allegations in divorce and custody disputes. Behavioral Sciences & the Law, 9, 4, pp. 451-468.
 • Walker, A. (1999). The Use of Language in Child Interviews. Handbook on questioning children; a linguistic perspective Pp. 99-113.

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven