Cursus COMET voor negatief zelfbeeld

In deze 1-daagse cursus maak je kennis en leer je het toepassen van het protocol gebaseerd op Competitive Memory Training (COMET). Dit protocol, gericht op lage zelfwaardering, kan ingezet worden om cliënten met zelfbeeldproblematiek te behandelen. 

Inhoud

COMET voor negatief zelfbeeld is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met zelfbeeldproblematiek behandelen. Hierbij wordt lage zelfwaardering niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Competitive Memory Training (COMET). COMET geeft goede behandelresultaten op verschillende probleemgebieden, waaronder negatief zelfbeeld. Deze therapie kan gecombineerd worden met cognitieve gedragstherapie voor stemmingsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of een angststoornis.

Doelstelling

  • Deelnemers laten kennismaken met en leren toepassen van de module COMET voor lage zelfwaardering. 
  • Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om zelfstandig COMET toe te passen (indien ervaring met de betreffende doelgroep en bedrevenheid in het toepassen van directieve therapievormen). 

Werkwijze
Zowel de korte introductie als iedere stap van het protocol worden gepresenteerd in de vorm van korte mondelinge toelichtingen, ondersteund met powerpointpresentaties. Vanaf het moment dat het protocol zelf aan de orde is, worden deze presentaties aangevuld met videodemonstraties van iedere stap alsmede oefeningen  in de vorm van rollenspelen door de deelnemers zelf met daarbij feedback van de docenten. 


Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 5 jun 2019— 4 dec 2022
Nascholing6Toegekend

POH-GGZ

geldig van 14 mei 2022—13 mei 2023
Nascholing praktijkondersteuners7Toegekend

Hulpverleners; (Gz-)psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, SPV-ers, gedragstherapeuten, psychotherapeuten en psychiaters die werken met mensen met een negatief zelfbeeld.

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.

Online beschikbaar gesteld: Korrelboom, C.W. (COMET) voor negatief zelfbeeld. 

Naar boven