Behandeling van psychosociale problemen van jeugdigen met een leerstoornis

De cursus bestaat uit een dag van 6 uur. De training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie staat hierin centraal. Cursisten krijgen inzicht in de achtergronden en uitvoering van de training en maken kennis met het materiaal van de training.  

Voor de behandeling van psychosociale problemen bij jeugdigen met een leerstoornis zoals dyslexie en/of dyscalculie, is het belangrijk om te weten dat deze kinderen vaak niet alleen last hebben van hun leermoeilijkheden, maar ook van psychosociale problemen zoals (faal)angst, somberheid en een laag zelfbeeld. Het behandelprogramma Wegwijs in dyslexie en dyscalculie biedt een cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor kinderen en jongeren in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs die lijden onder hun leerstoornis.

Het doel van de training is om deze kinderen en jongeren te leren omgaan met hun dyslexie en/of dyscalculie en hun psychosociale problemen te verminderen. De training bestaat uit een handleiding voor trainers (orthopedagogen of psychologen), een werkboek voor kinderen en jongeren met dyslexie en een werkboek voor kinderen en jongeren met dyscalculie. De ouder(s) en de school van het kind worden actief betrokken bij de training. Het behandelprogramma kan worden aangeboden binnen de GGZ, vanuit particuliere praktijken of vanuit onderwijs-zorgarrangementen.

Het behandelprogramma is opgezet als een route met verschillende tussenstops, die deel uitmaakt van de reis van het kind met dyslexie of dyscalculie. De training bestaat uit vier delen. Het eerste deel biedt psycho-educatie over de leerstoornis en bijkomende psychosociale problemen. In het tweede deel staan cognitief-gedragstherapeutische technieken centraal. In het derde deel wordt aandacht besteed aan handvatten voor het omgaan met dyslexie of dyscalculie als beperking (copingvaardigheden). Het vierde deel omvat een terugblik op de training, maar vooral ook een blik naar de toekomst, waarbij mogelijke hindernissen die het kind nog kan tegenkomen worden besproken (terugvalpreventie).

Doelstelling

Deze dag heeft als doel om inzicht te geven in de theoretische achtergronden en de opbouw van de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. Ook maken deelnemers kennis met het materiaal van de training. Daarnaast krijgen zij inzicht in hoe het geprotocolleerde behandelprogramma afgestemd kan worden op de specifieke behoeften van het cliëntsysteem. Na afloop van deze train-de-trainer cursus kunnen deelnemers aan de slag met het geven van de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie in de hulpverleningspraktijk.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van presentaties door de docenten, oefeningen met het trainingsmateriaal en er wordt interactief gewerkt met eventuele ervaringen en vragen van deelnemers.  

Eindtoetsing

Een korte toets aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Seats2Meet Station Den Bosch Den Bosch
  1. donderdag 8 jun 2023 van 9:30 - 16:45
nog 4 plaatsen beschikbaar
Utrecht, nog niet bekend
  1. woensdag 13 dec 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Den Bosch, nog niet bekend
  1. donderdag 6 jun 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

8 jun 2023

VGCt

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Nascholing (cgt en cgw)6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling3Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6,5Toegekend

13 dec 2023

VGCt

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Nascholing (cgt en cgw)6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling3Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6,5Toegekend

6 jun 2024

VGCt

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Nascholing (cgt en cgw)6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling3Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6,5Toegekend

Orthopedagogen, psychologen 'onderwijs- en zorgprofessionals met HBO-achtergrond, zoals remedial teachers, intern begeleiders, jeugd- en gezinsprofessionals en cognitief gedragstherapeutisch werkers, die zich willen bekwamen in het werken met de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. Kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie (CGT), dyslexie/dyscalculie en bijkomende psychosociale problemen is wenselijk.

8 jun 2023

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In haar klinische werk, onderwijs en onderzoek richt zij zich op de emotionele aspecten van leermoeilijkheden en de comorbiditeit met ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. Jojanneke is medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ (2017) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). 

Martine Mönch

Martine Mönch

Martine Mönch werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut in de GGZ. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In dat kader is zij medeauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 (protocol DDG)’ (2020) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). Ook in haar huidige werk in de GGZ is ze nog altijd betrokken bij cliënten met (een vermoeden van) dyscalculie.


13 dec 2023

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In haar klinische werk, onderwijs en onderzoek richt zij zich op de emotionele aspecten van leermoeilijkheden en de comorbiditeit met ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. Jojanneke is medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ (2017) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). 

Martine Mönch

Martine Mönch

Martine Mönch werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut in de GGZ. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In dat kader is zij medeauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 (protocol DDG)’ (2020) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). Ook in haar huidige werk in de GGZ is ze nog altijd betrokken bij cliënten met (een vermoeden van) dyscalculie.


6 jun 2024

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In haar klinische werk, onderwijs en onderzoek richt zij zich op de emotionele aspecten van leermoeilijkheden en de comorbiditeit met ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. Jojanneke is medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ (2017) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). 

Martine Mönch

Martine Mönch

Martine Mönch werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut in de GGZ. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In dat kader is zij medeauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 (protocol DDG)’ (2020) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). Ook in haar huidige werk in de GGZ is ze nog altijd betrokken bij cliënten met (een vermoeden van) dyscalculie.


Literatuurlijst

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 4 uur

Naar boven