Basiscursus EMDR kind en jeugd

Deze basiscursus is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld. De eerste twee dagen staat het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen.

Inhoud

In de basistraining bij kinderen en jeugdigen staat in de eerste twee dagen het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en jeugdigen onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn aanpassingen in het EMDR basisprotocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger -kind. 

De EMDR basistraining kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk en maken zij video-opnamen van behandelingen van hun patiënten. De laatste dagen staan grotendeels in het teken van tips, suggesties en feedback op de video’s. De deelnemers worden verzocht voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusboek* (zie literatuur) door te nemen.

Tussen de basis- en de vervolgtraining is supervisie (individueel of in een groep) verplicht. Informatie hierover krijgt u tijdens de training. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.


Werkwijze

De  training  is  gericht  op  het  begrijpen  en  leren  uitvoeren  van  EMDR.  Stap  voor  stap  wordt  het  basisprotocol  doorgenomen  en  toegelicht.  Theoretische  inleidingen  (onder  meer  over  de  empirische  status  en  werkingsmechanismen)  worden  geïllustreerd  met  videopresentaties  en  oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt  gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Veel  tijd  wordt  besteed  aan  het  plenair  bekijken  en  bespreken  van  door  de  deelnemers  gemaakte  (en  geselecteerde)  video‑ fragmenten van EMDR‑zittingen.  


Aanwezigheid  

Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Na deelname aan de training kan men lid worden van de 'Vereniging EMDR Nederland'. Informatie hierover wordt in de loop van training verstrekt. Klik hier voor informatie over de registratie bij de Vereniging EMDR Nederland. Voor behandeling van kinderen en adolescenten met EMDR bestaat er een apart opleidingstraject, zie www.emdrkindenjeugd.nl

Kijk hier je voldoet aan de toelatingseisen: EMDR_Folder_leden_07.pdf  Download hier bovenstaande flyer.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
5
contacturen:
32

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg, UniePlaza Culemborg
 1. woensdag 2 sep 2020 van 9:30 - 20:00
 2. donderdag 3 sep 2020 van 9:30 - 17:00
 3. vrijdag 11 sep 2020 van 9:30 - 17:00
 4. vrijdag 25 sep 2020 van 9:30 - 17:00
 5. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 17:00
vol 😕
Culemborg, UniePlaza Culemborg
 1. maandag 12 apr 2021 van 9:30 - 20:00
 2. dinsdag 13 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 19 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 25 mei 2021 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 21 jun 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Culemborg, UniePlaza Culemborg
 1. maandag 30 aug 2021 van 9:30 - 20:00
 2. dinsdag 31 aug 2021 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 16 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 7 okt 2021 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 15 nov 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 nov 2018—11 nov 2021
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Extra literatuurstudie7Toegekend
Herregistratie32Toegekend

VGCt

geldig van 19 mrt 2018—18 mrt 2021
Nascholing35Toegekend

FGzPt

geldig van 19 mrt 2018—18 mrt 2021
Specialismen gezondsheidszorgpsycholoog32Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

Toelatingseisen voor EMDR-trainingen

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (lid in opleiding),  Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), of systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 • SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht);
 • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

drs. Indra Spierts

drs. Indra Spierts

Indra Spierts is GZ-psycholoog, kinder- & jeugdpsycholoog en arbeids- & organisatiepsycholoog. Sinds ruim 20 jaar is zij werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg als behandelaar. Een tiental jaren is zij werkzaam in haar vrijgevestigde psychologenpraktijk Mensano Psychologie te Brabant. Samen met meerdere collegae behandelen zij kinderen, adolescenten en volwassenen. Als docent is zij werkzaam in postdoctorale opleidingen en nascholingsopleidingen. Voorts is zij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR.

 • Verplichte literatuur 

1. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste 7de druk). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson ISBN: 9789043036474

Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden.

2. Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR. Kinderen en jongeren  Houten: LannooCampus. Uit dit boek dient hoofdstuk 4 t/m 7 voor de derde bijeenkomst gelezen te zijn. 

Bestel hier

 • Downloaden, uitprinten en meenemen naar alle cursusdagen:

WERKWIJZE VOOR FLASHFORWARD EN MENTAL VIDEO CHECK 

Dit document kun je vinden in de basisset onder dag 5.


Naar boven