Basiscursus EMDR kind en jeugd

Deze basiscursus is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld. De eerste twee dagen staat het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. 


Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-kind. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. De laatste twee dagen  wordt meegebracht videomateriaal van de deelnemers bekeken en besproken in subgroepen. 

Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Doelstelling 

De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen bij zowel volwassenen als kind en jeugd.Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Een cursus omvat 5 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Dag 2 t/m 5 start om 9.30-17.00 uur.  Maximaal 24 deelnemers per cursus (bij meer dan 12 tot maximaal 24 deelnemers wordt de eerste en tweede cursusdag door de hoofddocent en een EMDR supervisor verzorgd).
aantal dagen:
5
contacturen:
32

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena Amsterdam
 1. donderdag 5 mrt 2020 van 9:30 - 20:00
 2. vrijdag 6 mrt 2020 van 9:30 - 17:00
 3. vrijdag 20 mrt 2020 van 9:30 - 17:00
 4. donderdag 2 apr 2020 van 9:30 - 17:00
 5. vrijdag 8 mei 2020 van 9:30 - 17:00
vol 😕
BCN Arena Amsterdam
 1. woensdag 2 sep 2020 van 9:30 - 20:00
 2. donderdag 3 sep 2020 van 9:30 - 17:00
 3. vrijdag 11 sep 2020 van 9:30 - 17:00
 4. vrijdag 25 sep 2020 van 9:30 - 17:00
 5. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 17:00
vol 😕

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 nov 2018—11 nov 2021
Diagnostiek 2Toegekend
Behandeling30Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Extra literatuur7Toegekend

VGCt

geldig van 19 mrt 2018—18 mrt 2021
Nascholing 35Toegekend

FGzPt

geldig van 19 mrt 2018—18 mrt 2021
Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog32Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door EMDR Nederland32Toegekend

Toelatingseisen voor EMDR-trainingen

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (lid in opleiding),  Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), of systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 • SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht);
 • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

drs. Indra Spierts

drs. Indra Spierts

Drs. Indra Spierts is GZ Psycholoog, Kinder-  & Jeugdpsycholoog en Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Sinds ruim 20 jaar is zij werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Sinds een tiental jaren is zij werkzaam in haar vrijgevestigde psychologenpraktijk Mensano Psychologie te Brabant. Samen met meerdere collegae behandelen zij kinderen, adolescenten en volwassenen. Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen. Voorts is zij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR.

 • Verplichte literatuur 

1. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste 7de druk). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson ISBN: 9789043036474

Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden.

2. Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR. Kinderen en jongeren  Houten: LannooCampus. Uit dit boek dient hoofdstuk 4 t/m 7 voor de derde bijeenkomst gelezen te zijn. 

Bestel hier

 • Downloaden, uitprinten en meenemen naar alle cursusdagen:

WERKWIJZE VOOR FLASHFORWARD EN MENTAL VIDEO CHECK 

Dit document kun je vinden in de basisset onder dag 5.


Naar boven