Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen)

Jetske Emmelkamp

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
15
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Online Via zoom
 1. dinsdag 15 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 5 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 12 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 19 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 5. dinsdag 26 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 6. dinsdag 2 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 7. dinsdag 9 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 8. dinsdag 16 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 9. dinsdag 2 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 10. dinsdag 9 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 11. dinsdag 16 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 12. dinsdag 23 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 13. dinsdag 30 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 14. dinsdag 6 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 15. dinsdag 13 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 16. dinsdag 20 apr 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 10 jan 2019— 9 jan 2022
Basiscursus100Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 31 okt 2018— 9 jan 2022
Elp herregistratie150Toegekend

V & VN

geldig van 5 jun 2020— 4 dec 2021
Scholing verpleegkundig specialisten90Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Jetske Emmelkamp

Jetske Emmelkamp

Jetske Emmelkamp is klinisch psycholoog-psychotherapeut, VGCt-erkend cognitief gedragstherapeut en supervisor en in bezit van een BKO registratie. Zij is werkzaam bij GGZ inGeest bij de zorglijn angst en dwang en bij de zorglijn depressie (CBASP intensief). Daarnaast verzorgt ze de VGCt basiscursus o.a ook intern bij GGZ inGeest. De manier van lesgeven is heel interactief. 

Aan te schaffen boeken:

- Korrelboom, K. & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810.

- Keijsers, G.P.J., van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., & Emmelkamp, P. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1, 2 en 3. Uitgeverij Boom. ISBN deel 1: 9789089537133, deel 2: 9789089537140 en deel 3: 9789089537157

Overige verplichte literatuur wordt later bekend gemaakt.

Artikelen:

De artikelen worden online beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing.

Naar boven