Active Support; methodisch interveniëren bij mensen met een verstandelijke beperking

Het uitgangspunt van Active Support, een evidence based methodiek, is om aansluiting te vinden bij het gewone leven en bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat er ruimte komt voor eigen regie en ontwikkeling.

Deze cursus is helaas vol
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Active Support; methodisch interveniëren bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud
Active Support is een evidence based methodiek die de laatste jaren in Nederland steeds meer bekendheid geniet. De methodiek is tot ontwikkeling gekomen in de Angelsaksische landen en het positieve effect is door wetenschappelijk onderzoek meerdere malen aangetoond. De visie van Active Support geeft richting aan de methodiek, wat noodzakelijk is voor een succesvolle uitvoering. Het uitgangspunt van Active Support is om aansluiting te vinden bij het gewone leven en bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat er ruimte komt voor eigen regie en ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van bestaan. 

De hedendaagse gedragskundige heeft doorgaans twee hoofdtaken; diagnostiek en behandeling.  Behandeling is in de praktijk een breed begrip; van individuele therapie tot de inhoudelijke ondersteuning van begeleidingsteams. Active Support biedt de gedragskundige mogelijkheden om teams op een methodische wijze te ondersteunen in hun gestelde taken; het uitvoeren van interventies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van positieve gedragsondersteuning. Door de samenwerking tussen gedragskundige en team krijgen succesvolle interventies in het kader van Active Support vorm. De benodigde kennis en de toegepaste vaardigheden zijn onderwerp van deze cursus. 

In deze cursus vormen de uitgangspunten en de methodiek van Active Support de basis voor handelen. Om Active Support in de praktijk tot een succes te maken heeft de gedragskundige in zijn rol naar de begeleidingsteams twee belangrijke tools in handen; training en coaching. Naast de inhoud van Active Support zijn deze twee tools onderwerp van de cursus. De gedragskundige traint begeleiders Active Support als interventiemiddel toe te passen en vervolgens coacht hij bij de uitvoering.  

Doelstelling

  • Kennis over Active Support
  • Mogelijkheden om methodische interventies op basis van Active Support toe te passen 
  • Ontwikkeling van trainings- en coachingsvaardigheden 

Werkwijze
Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training. 

Wijze van toetsing
De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten en na afloop van dag 4 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een beschrijving van een Active Support traject aan de hand van gestelde doelen. 

Contacturen: 26 uur

Zelfstudie: 15 uur

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.