Active Support; methodisch interveniëren bij mensen met een verstandelijke beperking

Het uitgangspunt van Active Support, een evidence based methodiek, is om aansluiting te vinden bij het gewone leven en bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat er ruimte komt voor eigen regie en ontwikkeling.

Er zijn op dit moment geen cursussen beschikbaar
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Active Support; methodisch interveniëren bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud
Active Support is een evidence based methodiek die de laatste jaren in Nederland steeds meer bekendheid geniet. De methodiek is tot ontwikkeling gekomen in de Angelsaksische landen en het positieve effect is door wetenschappelijk onderzoek meerdere malen aangetoond. De visie van Active Support geeft richting aan de methodiek, wat noodzakelijk is voor een succesvolle uitvoering. Het uitgangspunt van Active Support is om aansluiting te vinden bij het gewone leven en bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat er ruimte komt voor eigen regie en ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van bestaan. 

De hedendaagse gedragskundige heeft doorgaans twee hoofdtaken; diagnostiek en behandeling.  Behandeling is in de praktijk een breed begrip; van individuele therapie tot de inhoudelijke ondersteuning van begeleidingsteams. Active Support biedt de gedragskundige mogelijkheden om teams op een methodische wijze te ondersteunen in hun gestelde taken; het uitvoeren van interventies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van positieve gedragsondersteuning. Door de samenwerking tussen gedragskundige en team krijgen succesvolle interventies in het kader van Active Support vorm. De benodigde kennis en de toegepaste vaardigheden zijn onderwerp van deze cursus. 

In deze cursus vormen de uitgangspunten en de methodiek van Active Support de basis voor handelen. Om Active Support in de praktijk tot een succes te maken heeft de gedragskundige in zijn rol naar de begeleidingsteams twee belangrijke tools in handen; training en coaching. Naast de inhoud van Active Support zijn deze twee tools onderwerp van de cursus. De gedragskundige traint begeleiders Active Support als interventiemiddel toe te passen en vervolgens coacht hij bij de uitvoering.  

Doelstelling

  • Kennis over Active Support
  • Mogelijkheden om methodische interventies op basis van Active Support toe te passen 
  • Ontwikkeling van trainings- en coachingsvaardigheden 

Werkwijze
Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training. 

Wijze van toetsing
De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten en na afloop van dag 4 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een beschrijving van een Active Support traject aan de hand van gestelde doelen. 

Contacturen: 26 uur

Zelfstudie: 15 uur

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.