ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties (40 uur NVRG)

ACT vaardigheden opdoen èn het ontwikkelen van een therapeutische houding om nog meer mogelijkheden te hebben in je systeemtherapie!

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties (40 uur NVRG)

De specialistische module 'ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties' biedt de perfecte verdieping van de kennis en vaardigheden die tijdens de Inleidende en Verdiepende modules zijn opgedaan. Hiermee specialiseert de cursist zich verder in de methodiek van ACT (Acceptance & Commitment Therapie) binnen systeemtherapie. De module richt zich op het aanleren van vaardigheden om gedragsverandering in relaties te bewerkstelligen, gebruikmakend van ACT.

Systeemtherapie heeft als doel belemmerende interacties te verminderen en interacties die bijdragen aan ontwikkeling binnen relaties en toename van veerkracht te versterken. Door gebruik te maken van diverse systemische perspectieven en werkwijzen wordt er aan verandering gewerkt op verschillende gebieden (gedachten, emoties, gedrag) die van invloed zijn op de dynamiek, de interactiepatronen en de beleving van relaties.

De specialisatie ACT in systeemtherapie legt het accent op het bevorderen van gewenste interacties en interpersoonlijke groei op basis van ACT. ACT is een bewezen effectieve therapievorm die onder andere wordt ingezet binnen de revalidatie, zorg voor cliënten met chronische pijn en lichamelijk onverklaarde klachten, BGGZ en SGGZ, verslavingszorg, preventie en coaching voor volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen.

ACT gaat uit van het idee dat het streven naar geluk op korte termijn, zoals vechten met of ontkennen van onplezierige gedachten en emoties, op de lange termijn juist zorgt voor meer problemen omdat het bijdraagt aan psychologische inflexibiliteit. Binnen ACT wordt als alternatief voorgesteld om te streven naar een waardevol leven, waarbij men de bereidheid ontwikkelt om op een accepterende manier met onvermijdelijke gedachten en gevoelens om te gaan. ACT beschrijft een aantal kernprocessen die hieraan kunnen bijdragen: de kernprocessen van psychologische flexibiliteit.

Hoewel ACT in systeemtherapie nog relatief nieuw is, kan het door de huidige trend om transdiagnostisch te werken rekenen op groeiende belangstelling. De combinatie van ACT in ouderbegeleiding en systeemtherapie geeft hulpverleners handvatten om op een praktische en onderbouwde manier invulling te geven aan hun therapie vanuit een ervaringsgericht kader. De module 'ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties' biedt cursisten de mogelijkheid om de basis te leggen voor het integreren van ACT in systeemtherapie.

100% op locatie
Zeer ervaren docenten
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

 Deze specialistische module, draagt bij aan het ontwikkelen van:

-   De benodigde competenties om systeem therapeutische technieken toe te passen.

-   De benodigde competenties te ontwikkelen m.b.t. het bewust kiezen van ACT als behandelvorm.

-   Het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden die bijdragen aan gedragsverandering binnen de ouder-kind relaties en interacties binnen gezinnen.

-   Het ontwikkelen van een therapeutische houding waarin ruimte is voor disclosure en het delen van de innerlijke dialoog.

Er wordt een nieuw perspectief (ACT) via het plaatsen ervan in het ervaringsgerichte systeemperspectief, toegepast bij het werken met systemen, wat wij verfrissend vinden en wat een toegevoegde waarde kan hebben voor het verdiepen van systemisch werken en het leren verdragen en benutten van emoties en ervaringen in het hier en nu in de kamer van de systeemtherapeut. 

De opleiding wordt geboden op basis van een verdiepend draaiboek dat therapeuten de gelegenheid biedt om met cliëntsystemen en zichzelf (zelf van de therapeut) te laten profiteren van de toegevoegde waarde van ACT voor het bewerkstelligen van therapeutische verandering in systemen. (NVRG)

Tijdens 3 van de 7 dagne wordt het toepassen van ACT getraind in rollenspellen met gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar op basis van het boek ACTief in je gezin.

Werkwijze

- Er wordt kennis opgedaan over ACT en de onderliggende theoretische basis. ACT binnen de toepassing in systemische ouderbegeleiding en gezinstherapie.

 Cursisten ontwikkelen vaardigheden over:

-   Onderzoeken van veranderwensen op basis van commitment aan waarden,

-   Onderzoeken van gepresenteerde bezorgdheden aan de hand van gewoontegedrag (psychologische inflexibiliteit) en de invloed daarvan op  zich herhalende interactiepatronen.

-   In kaart brengen van belemmerende gedachten, overtuigingen en beelden, die van invloed zijn op belemmerende interacties.

-   Het in kaart brengen van controle strategieën die negatieve invloed hebben op de zelfregulatievaardigheden van het individu, binnen de ouder-kind relatie en interacties tussen gezinsleden.

-   Het bevorderen van vaardigheden om vanuit gekozen waarden, bewust te handelen in interactie met elkaar.

-   Het bevorderen van zelfreflectie en zelfregulatievaardigheden (aandachttraining, defusie en acceptatie).

-   Het stimuleren van gedragsexperimenten waarmee cliënten de ervaring kunnen opdoen dat ze zelf invloed hebben op meer gewenste interacties.

Ontwikkelen van de therapeutische houding:

De cursist oefent met het reflecteren op zijn/haar eigen psychologische flexibiliteit/in-flexibiliteit. Self- disclosure is een belangrijk onderdeel binnen ACT. Er wordt gewerkt vanuit een gelijkwaardige houding (‘we zitten in het zelfde talige schuitje’). De cursist oefent met het delen van eigen ervaringen in het omgaan met uitdagende situaties.


Contacturen: 40 uur

Zelfstudie: 22 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties (40 uur NVRG)

Culemborg, Unieplaza Culemborg
40 contacturen
Denise Matthijssen

Reviews

Ik vond de vormgeving van de lessen,...

05-02-2024

Ik vond de vormgeving van de lessen, met veel afwisseling, erg prettig. Veel geleerd over het Zijn in het hier en nu. Leuke enthousiaste docent.

Romee

De cursus bevatte veel ervaringsgerichte oefeningen, voorbeelden...

05-02-2024

De cursus bevatte veel ervaringsgerichte oefeningen, voorbeelden van de docenten, ervaringen van mede cursisten. Ook de filmpjes, metaforen en bespreking van rollenspelen waren zeer nuttig.

Isa

De ervaringsgerichte oefeningen, voor jezelf als persoon...

05-02-2024

De ervaringsgerichte oefeningen, voor jezelf als persoon maar ook in rol als therapeut en/of gezinslid in therapie, waren erg inspirerend.

Bo

Het continu blijven oefenen en de ervaring...

05-02-2024

Het continu blijven oefenen en de ervaring opdoen als ieder gezinslid zijn heel fijn geweest. Je krijgt op deze manier zo’n goed beeld bij hoe het voor de mensen in je kamer is en welk effect een interventie kan hebben. Heel waardevol!

Joey

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.