Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie Traumastoornissen: behandeling en verwerkingstechnieken

In deze cursus wordt de diagnostiek en behandelmogelijkheden bij enkelvoudig, complex trauma en rouw behandeld, vanuit een cognitief gedragtherapeutische optiek. De nadruk in deze cursus ligt op de diagnostiek en behandeling van trauma. 

 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. Traumastoornissen: behandeling en verwerkingstechnieken; Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie in Seats2Meet Amersfoort CS op 4 okt 2024

Omschrijving

Deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie Traumastoornissen behandelt de volgende onderwerpen:

 • Ontstaan en instandhouding van traumaproblematiek
 • Cognitief gedragstherapeutisch proces bij traumaproblematiek
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek van traumaproblematiek en het opstellen van een verklarend model
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses
 • Toepassen van technieken van de cognitieve gedragstherapie om traumaproblematiek te behandelen

Deze 50-urige vervolgcursus cognitieve gedragstherapie is methodisch specifiek en niet doelgroep specifiek (kind en jeugd, ouderen, volwassenen). De cursus leidt tot een therapeut die de principes van het cognitief gedragstherapeutisch proces, cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische technieken kan toepassen bij traumaproblematiek in brede zin, met inbegrip van Imaginare Exposure, Imaginaire Rescripting, psycho-educatie, motiveren, imaginatie, stabilisatieoefeningen, ontspanningsoefeningen en rescriptingstechnieken.

Ervaren docent
100% op locatie
Direct toepasbaar in de praktijk
Goed bereikbaar met OV

 Doelstellingen

Na afloop van de cursus: 

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken met betrekking tot ontwikkeling van trauma; 
 • kan de cursist leermodellen toepassen op trauma casuïstiek uit de  eigen praktijk; 
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen voor traumaproblematiek;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten voor traumaproblematiek;
 • kan de cursist op een basaal niveau Imaginaire Imaginare Exposure en Imaginaire Resripting toepassen
 • heeft de cursist inzicht in de verschillende werkingsmechanismen van de verschillende verwerkingstechnieken;
 • kan de cursist gericht bepalen welke verwerkingstechniek in welke situatie meer of minder geïndiceerd is
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken;
 • heeft de cursist inzicht hoe cultuurverschillen kunnen meespelen bij trauma en verwerkingsproblematiek
 • heeft de cursist kennis van de controversiële kwesties rondom de behandeling van traumaproblematiek, onder andere: de behandeling van dissociatieve stoornissen, de stabilisatiediscussie en hervonden herinneringen.
 • Heeft de cursist inzicht in de valkuilen van overbelasting van de behandelaar bij complexe behandelingen en weet hij/zij wat mogelijke preventieve maatregelen daarvoor kunnen zijn

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie Traumastoornissen: behandeling en verwerkingstechnieken

Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
50 contacturen
Martijn Stöfsel