Behandeling van psychosociale problemen van jeugdigen met een leerstoornis

De cursus bestaat uit een dag van 6 uur. De training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie staat hierin centraal. Cursisten krijgen inzicht in de achtergronden en uitvoering van de training en maken kennis met het materiaal van de training.  

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Behandeling van psychosociale problemen van jeugdigen met een leerstoornis in WTC Utrecht op 13 dec 2023

Omschrijving

Voor de behandeling van psychosociale problemen bij jeugdigen met een leerstoornis zoals dyslexie en/of dyscalculie, is het belangrijk om te weten dat deze kinderen vaak niet alleen last hebben van hun leermoeilijkheden, maar ook van psychosociale problemen zoals (faal)angst, somberheid en een laag zelfbeeld. Het behandelprogramma Wegwijs in dyslexie en dyscalculie biedt een cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor kinderen en jongeren in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs die lijden onder hun leerstoornis.

Het doel van de training is om deze kinderen en jongeren te leren omgaan met hun dyslexie en/of dyscalculie en hun psychosociale problemen te verminderen. De training bestaat uit een handleiding voor trainers (orthopedagogen of psychologen), een werkboek voor kinderen en jongeren met dyslexie en een werkboek voor kinderen en jongeren met dyscalculie. De ouder(s) en de school van het kind worden actief betrokken bij de training. Het behandelprogramma kan worden aangeboden binnen de GGZ, vanuit particuliere praktijken of vanuit onderwijs-zorgarrangementen.

Het behandelprogramma is opgezet als een route met verschillende tussenstops, die deel uitmaakt van de reis van het kind met dyslexie of dyscalculie. De training bestaat uit vier delen. Het eerste deel biedt psycho-educatie over de leerstoornis en bijkomende psychosociale problemen. In het tweede deel staan cognitief-gedragstherapeutische technieken centraal. In het derde deel wordt aandacht besteed aan handvatten voor het omgaan met dyslexie of dyscalculie als beperking (copingvaardigheden). Het vierde deel omvat een terugblik op de training, maar vooral ook een blik naar de toekomst, waarbij mogelijke hindernissen die het kind nog kan tegenkomen worden besproken (terugvalpreventie).

100% op locatie
Zeer ervaren docenten
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

Deze dag heeft als doel om inzicht te geven in de theoretische achtergronden en de opbouw van de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. Ook maken deelnemers kennis met het materiaal van de training. Daarnaast krijgen zij inzicht in hoe het geprotocolleerde behandelprogramma afgestemd kan worden op de specifieke behoeften van het cliëntsysteem. Na afloop van deze train-de-trainer cursus kunnen deelnemers aan de slag met het geven van de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie in de hulpverleningspraktijk.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van presentaties door de docenten, oefeningen met het trainingsmateriaal en er wordt interactief gewerkt met eventuele ervaringen en vragen van deelnemers.  

Eindtoetsing

Een korte toets aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.