Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Bezig met je registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Volg ruim 380 punten in een vaste opleidingsgroep!

In het kader van je registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heeft King nascholing een generalistisch programma voor je samengesteld. Je volgt in een vaste groep verschillende cursussen die een mix betreffen tussen basisvakken en wat meer gespecialiseerde cursussen die je nodig hebt in je werk als Kinder- en Jeugdpsycholoog en straks als GZ-psycholoog generalist. 

De lokaties wisselen tussen Amsterdam en Utrecht. In termijnen betalen is mogelijk, vraag ons naar de mogelijkheden.

Het programma houdt rekening met de verdeling tussen diagnostiek, behandeling, overige punten en extra literatuurstudiepunten. Mocht je nog geen geaccrediteerd onderwijs hebben gevolgd in de afgelopen 5 jaar, dan kun je nog de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen volgen, voorafgaand, tijdens of na het traject. 

Inhoud

Deze cursus biedt een generalistisch aanbod en behandelt de verschillende werkvelden waarin een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP werkzaam kan zijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingsstadia van kind tot jongvolwassene, vanuit een systemisch perspectief. Het systeemisch werken wordt gezien als onlosmakelijk verbonden met het werk van een Kinder- en Jeugdpsycholoog, waardoor de gehele Inleiding Systeemtherapie wordt gevolgd. Na deze cursus kun je je registreren bij de NVRG als systeemtherapeut in opleiding.

In deze cursus ligt de focus op de praktische uitvoering, zodat je de opgedane kennis en vaardigheden direct kunt toepassen in je dagelijkse werk. Onze docenten zijn allen werkzaam in de praktijk en specialisten in hun vakgebied.

Werkwijze

Naast theoretische uitleg is er binnen ons onderwijs veel aandacht voor de toepassing van de theorie. Je zult veel gaan oefenen, soms met een trainingsacteur. Een aantal dagen zijn online, deze volg je via Zoom. Om je de tijd te geven om vaardigheden eigen te maken en te kunnen oefenen met het geleerde, komt het regelmatig voor dat je verschillende cursussen door elkaar volgt. Naast het feit dat je tijd hebt om te oefenen, zorgt het er op deze manier ook voor dat je traject niet te lang gaat duren.

Doelstelling

Na het voltooien van dit cursorisch onderwijs plus de 100 punten die je al eerder hebt verkregen middels het volgen van geaccrediteerd onderwijs voldoe je aan de registratie-eisen van het NIP met betrekking tot de 480 punten scholing die je dient te volgen.

Toetsing

Na elke onderdeel binnen dit programma van 381 uur, vindt er een toetsing plaats. Dit betreft veelal een schriftelijke meerkeuze toets die gaat over de gelezen literatuur en opgedane kennis en vaardigheden rondom het onderwerp, of een casusbeschrijving. 

DagDatumTijden
1 (Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (Mariët van der Molen))17 januari 20249:30 - 16:45
2 (Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (Mariët van der Molen))24 januari 20249:30 - 16:45
3 (Kinderen in de rouw (Miep Burger)) 7 februari 20249:30 - 16:45
4 (Kinderen in de rouw (Miep Burger))14 februari 20249:30 - 16:45
5 (Kinderen in de rouw (Miep Burger))28 februari 20249:30 - 16:45
6 (Suïcidaal gedrag bij jongeren (Jan Meerdinkveldboom)) 6 maart 20249:30 - 16:45
7 (Beroepsethiek (Rosalinde Visser))13 maart 20249:30 - 16:45
8 (Beroepsethiek (Rosalinde Visser))20 maart 20249:30 - 16:45
9 (Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk (Beatrijs Brand))27 maart 20249:30 - 16:45
10 (Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk (Beatrijs Brand))10 april 20249:30 - 16:45
11 (Neurodiagnostiek (Marina Reijns)) 8 mei 20249:30 - 16:45
12 (Neurodiagnostiek (Marina Reijns) Let op deze dag is online!)22 mei 20249:30 - 16:45
13 (Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs (Beatrijs Brand))29 mei 20249:30 - 16:45
14 (Neurodiagnostiek (Marina Reijns) Let op deze dag is online) 5 juni 20249:30 - 16:45
15 (Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs (Beatrijs Brand))12 juni 20249:30 - 16:45
16 (Neurodiagnostiek (Marina Reijns))19 juni 20249:30 - 16:45
17 (Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs (Beatrijs Brand) )26 juni 20249:30 - 16:45
18 (DSM 5 en DSM 5-TR (Marina Reijns) Let op deze dag is online) 4 september 20249:30 - 16:45
19 (NIP casusbeschrijving (Ruth Willems) Let op dit is op een maandag! )16 september 20249:30 - 16:45
20 (NIP casusbeschrijving (Ruth Willems) Let op dit is op een maandag! )30 september 20249:30 - 16:45
21 (Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties (Sietske Dijkstra))23 oktober 20249:30 - 16:45
22 ((V) Echtscheiding (Ruth Willems) Let op dit is op een maandag! ) 4 november 20249:30 - 16:45
23 (Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties (Sietske Dijkstra))13 november 20249:30 - 16:45
24 ((V) Echtscheiding (Ruth Willems) Let op dit is op een maandag! )18 november 20249:30 - 16:45
25 (Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties (Sietske Dijkstra))27 november 20249:30 - 16:45
26 (Geweldloos verzet (Ruth Willems) Let op dit is een maandag! ) 9 december 20249:30 - 16:45
27 (Geweldloos verzet (Ruth Willems) Let op dit is een maandag! )16 december 20249:30 - 16:45
28 (Oplossingsgerichte psychotherapie (Annemieke Oomen) ) 8 januari 20259:30 - 16:45
29 (Motiverende gespreksvoering (Ruth Willems) Let op dit is een maandag!)13 januari 20259:30 - 16:45
30 (Oplossingsgerichte psychotherapie (Annemieke Oomen) Let op deze is online!)22 januari 20259:30 - 16:45
31 (Motiverende gespreksvoering (Ruth Willems) Let op dit is een maandag!)27 januari 20259:30 - 16:45
32 (Oplossingsgerichte psychotherapie (Annemieke Oomen))12 februari 20259:30 - 16:45
33 (Werken met getraumatiseerde gezinnen (Eva Eggink en Roos Gerats)) 5 maart 20259:30 - 16:45
34 (Werken met getraumatiseerde gezinnen (Eva Eggink en Roos Gerats))12 maart 20259:30 - 16:45
35 (Werken met getraumatiseerde gezinnen (Eva Eggink en Roos Gerats))19 maart 20259:30 - 16:45
36 (Inleiding Systeemtherapie )26 maart 20259:30 - 16:45
37 (Diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen (Fenna Appelman)) 2 april 20259:30 - 16:45
38 (Diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen (Fenna Appelman)) 9 april 20259:30 - 16:45
39 (Inleiding Systeemtherapie )16 april 20259:30 - 16:45
40 (Inleiding Systeemtherapie ) 7 mei 20259:30 - 16:45
41 (Diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen (Fenna Appelman))14 mei 20259:30 - 16:45
42 (Diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen (Fenna Appelman))21 mei 20259:30 - 16:45
43 (Inleiding Systeemtherapie. Let op deze dag is online )28 mei 20259:30 - 16:45
44 (Basiscursus IMH (Christine van Giessen)) 4 juni 20259:30 - 16:45
45 (Inleiding Systeemtherapie )18 juni 20259:30 - 16:45
46 (Basiscursus IMH (Christine van Giessen))25 juni 20259:30 - 16:45
47 (Inleiding Systeemtherapie ) 9 juli 20259:30 - 16:45
48 (Inleiding Systeemtherapie ) 3 september 20259:30 - 16:45
49 (Basiscursus Schematherapie met pubers en jongvolwassenen (Willem Barents))10 september 20259:30 - 16:45
50 (Basiscursus Schematherapie met pubers en jongvolwassenen (Willem Barents))17 september 20259:30 - 16:45
51 (Inleiding Systeemtherapie Let op deze dag is online )24 september 20259:30 - 16:45
52 (Basiscursus Schematherapie met pubers en jongvolwassenen (Willem Barents)) 1 oktober 20259:30 - 16:45
53 (Basiscursus Schematherapie met pubers en jongvolwassenen (Willem Barents)) 8 oktober 20259:30 - 16:45
54 (Inleiding Systeemtherapie )15 oktober 20259:30 - 16:45
55 (Ontwikkelingspsychopathologie (Manon Zonder))29 oktober 20259:30 - 16:45
56 (Inleiding Systeemtherapie ) 5 november 20259:30 - 16:45
57 (Inleiding Systeemtherapie = reservedatum )12 november 20259:30 - 16:45
58 (Ontwikkelingspsychopathologie (Manon Zonder))19 november 20259:30 - 16:45
59 (Ontwikkelingspsychopathologie (Manon Zonder))26 november 20259:30 - 16:45
60 (Ontwikkelingspsychopathologie (Manon Zonder))10 december 20259:30 - 16:45
61 (Executieve Functies (Mariet van der Molen) )17 december 20259:30 - 16:45
62 (Executieve Functies (Mariet van der Molen) )14 januari 20269:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek156Toegekend
Behandeling157Toegekend
Overige taken68Toegekend
Extra literatuurstudie184Toegekend

Dit traject is speciaal ontwikkeld voor masterpsychologen en -(ortho)pedagogen die zich willen registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Met deze registratie zal het straks mogelijk zijn om je in te schrijven als GZ-psycholoog generalist.

Belangrijk is dat je je plan met het te volgen onderwijs voorlegt aan het NIP, de registratiecommissie van het NIP zal deze beoordelen. Meer informatie over de registratie-eisen tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP vind je op onze site.


Miep Burger

Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand

Beatrijs is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.


Marina Reijns

Marina Reijns

Marina Reijns is klinisch psycholoog en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en binnen de klinische, dagklinische en poliklinische setting. De laatste 8 jaar werkt Marina in een psychotraumacentrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20 jaar les op het brede terrein van de psychopathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeugdpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. Vanaf mei 2022 is het praktijkboek te koop: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog, en gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen bureau in onderzoek, onderwijs en advies gestart; gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.

Willem Barents

Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.

Eva Eggink

Eva Eggink

Eva Eggink is orthopedagoog-generalist. Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg, zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 

Roos Gerats

Roos Gerats

Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.

Annemieke Oomen

Annemieke Oomen

Annemieke Oomen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor van de VKJP en de NVP. Ze heeft een eigen praktijk Annemieke Oomen Psychotherapie en Coaching in Amsterdam waar ze werkt met mensen in verschillende samenstellingen: individueel, in gezinsverband of als team. De laatste jaren legt ze zich ook toe op de mentale coaching van topperformers als sporters en musici. Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd cursussen en trainingen in de oplossingsgerichte methodiek.

 

Monique van der Ven

Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen.Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. 

Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim, en gegevens delen in een team.

Manon Zonder

Manon Zonder

Manon Zonder is psychiater en schematherapeut (junior), werkzaam in een vrijgevestigde praktijk in Culemborg (PsyConsult Culemborg). In haar praktijk voert ze zowel medicamenteuze behandelingen uit, alsook individuele psychotherapeutische behandelingen (met als voorkeur schematherapie). Tevens heeft zij een consultatieve functie voor huisartsen in Culemborg en omgeving. Ze heeft gewerkt in diverse grote GGZ instellingen en de verslavingszorg.

Wordt nog bekend gemaakt.

Contacturen: 381, waarvan verschillende dagen online.


Naar boven