Webinar zelfregulatie bij jongeren en (jong)volwassenen met autisme

Een praktisch handvat gericht op het vergroten van de zelfregulatievaardigheden bij jongeren en (jong)volwassenen met autisme!

In dit webinar geeft Jeroen Bartels (GZ psycholoog, docent en auteur van de boeken 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' en 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme') een uitleg over de relatie tussen autismespectrumstoornissen en zelfregulatieproblematiek. 

In het webinar geeft hij een praktisch handvat over hoe een behandeltraject gericht op het vergroten van de zelfregulatievaardigheden bij jongeren en (jong)volwassenen met autisme vormgegeven kan worden. Het webinar bevat uiteenlopende voorbeelden uit de klinische praktijk en bespreking van casuïstiek (o.a. aan de hand van audiofragmenten). Deelnemers hebben na het volgen van het webinar nagedacht over gesprekstechnieken en het veranderproces, hoe ze een behandeltraject kunnen vormgeven, welke (cognitief gedragstherapeutische) technieken en oefeningen zij hierbij kunnen gebruiken en wat de valkuilen en aandachtspunten kunnen zijn in het werken met jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Voor meer informatie over de boeken van Jeroen Bartels, zie ook www.jeroenbartels.nl.

Over het laatste boek van Jeroen Bartels, 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme: beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie' (2019):

“Een goede aanvulling op bestaande literatuur; het boek zit tekstueel goed in elkaar, helder en concreet taalgebruik, is niet beschuldigend en geeft erkenning en vertrouwen in de behandeling.” Tijdschrift voor Gedragstherapie, 2020

Een prettig boek, een houvast, een must voor collega’s die in de dagelijkse praktijk jongeren met autisme in behandeling hebben. Gestructureerd en eyeopeners genoeg… Goede zinnige tips voor ouders en hulpverleners.” Tijdschrift voor kinder- en jeugdpsychotherapie, 2020


 


DatumTijden
11 oktober 202320:00 - 21:30

Iedereen die in dit onderwerp interesse heeft is van harte welkom om de webinar te volgen.

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek Autisme Spectrum Stoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. 

Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme' (2017) en het 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 

Niet van toepassing.

Contacturen: 1 uur

Zelfstudie: 1 uur

Naar boven