Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Deze 3-daagse basiscursus is een introductie op ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

  • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
  • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
  • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
  • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
  • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
  • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.

Werkwijze 

De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

Wijze van toetsing 

Er vindt een eindtoets plaats. 

DagDatumTijden
1 9 november 20239:30 - 16:45
223 november 20239:30 - 16:45
3 7 december 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
Nascholing cgt en cgw-ers18Toegekend

V & VN

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023

POH-GGZ

geldig van 15 aug 2022—14 aug 2025
Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

SKJ

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Overige taken4Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling8Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


Monique Bekker

Monique Bekker

Opgeleid als sociaal psycholoog, en tevens NIP geregistreerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog, waar vanuit zij mbv ACT, cliënten begeleidt. Zij werkt tevens als ACT-opleider en geregistreerd lerarenopleider, geeft o.a. de training ‘ACT in Groepen’ en is auteur van boeken over groepsdynamica (zie Monique Bekker | Boom Psychologie). Ook heeft zij meegeschreven aan de praktijkrichtlijnen voor Groepspsychotherapie  (zie Praktijkrichtlijnen | NVGP groepspsychotherapie.nl). Monique verbindt elementen uit de groepsdynamica met de ACT zuilen, waardoor cliënten/professionals niet alleen vaardigheden leren, maar zich bewust worden van het unieke samenspel en de kracht van het verbinden in groepen. Monique is lid van de Opleidingscommissie van de ACBSBENE en werkt als zelfstandige vanuit haar bedrijf Bekker Onderwijs- en Psychologisch Advies, kortweg BOPadvies.

Zelf aan te schaffen: 

Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven