Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

De cursus 'Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties' geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling, maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld. 

De cursus 'Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties' biedt professionals de nieuwste inzichten en technieken om geweld duurzaam te stoppen en kwetsbare gezinsrelaties te verbeteren. Leer hoe je als professional kindermishandeling kunt herkennen, onderzoeken en valideren, en ontdek hoe je effectief kunt samenwerken met Veilig Thuis en andere instanties. Aan de hand van een casus en in samenwerking met een ervaringsdeskundige krijg je praktische handvatten om complexe situaties aan te pakken en gebruik te maken van je eigen professionaliteit. Ontdek ook de benadering van Signs of Safety, in Nederland bekend als Veilig Opgroeien, en leer hoe je deze vaardig kunt inzetten. Schrijf je vandaag nog in en vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties.

Werkwijze

Voorafgaand aan elke bijeenkomst dient er literatuur gelezen te worden  over de verschillende vormen van mishandeling, over interventies, complexe scheiding en over het gebruik van instrumenten. Er worden elke bijeenkomst enkele vragen over gesteld die schriftelijk worden beantwoord en aan het begin van de cursusdag worden ingeleverd . Ook brengen de deelnemers de tweede cursusdag een casus in waarop ze als eindopdracht reflecteren. Tijdens de derde dag is er een uur ‘open space’ waarin deelnemers hun eigen vraagstukken kunnen inbrengen. De reflectie op de casus en de cursus grijpt terug op de eerdere leerpunten en dient binnen een week na het afsluiten van de cursus te worden ingeleverd of op basis van specifieke afspraken die tijdens de laatste cursusdag gemaakt worden.  In de cursus wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, groepswerk, discussie, oefening, film, (mini)college, gastdocent en huiswerk: leren van en met elkaar, gericht op het versterken van professioneel handelen, inbrengen van specifieke leervragen.

 

DagDatumTijden
113 september 20239:30 - 16:45
227 september 20239:30 - 16:45
311 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 sep 2021—14 sep 2024
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling6Toegekend
Overige taken6Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuur10Toegekend

SKJ

geldig van 15 sep 2021—14 sep 2024
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen.

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is auteur, spreker, coach, trainer en expert over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Lotgenoten, professionals en organisaties zien haar ervaringsdeskundigheid als een grote toegevoegde waarde. Als geen ander weet Hameeda hoe groot de effecten van kindermishandeling zijn, en hoe moeilijk de zoektocht kan zijn naar juiste hulp. Als auteur schreef ze drie succesvolle autobiografische boeken over haar traumatische jeugd en de gevolgen ervan zoals 'Geheim geweld', 'Verborgen tralies' en 'Gebroken cirkel'. 

Wordt online verzorgd door King nascholing.

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven