Inleiding Systeemtherapie (60 uur)

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inhoud

Er zijn verschillende visies op systeemtherapie, deze worden perspectieven genoemd. De perspectieven, die het meest aansluiten bij de basiskennis van de systeemvisie worden behandeld: het communicatief perspectief, het structureel perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief en het multigenerationeel perspectief.

In de cursus komen de bouwstenen aan bod die nodig zijn om een systemische hypothese op te kunnen stellen. Het kunnen formuleren van een systemische hypothese ( circulaire hypothese) is een belangrijke basisvaardigheid. De hypothese komt immers steeds terug als uitgangspunt voor het professioneel handelen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de multiculturele invalshoek. De culturele achtergrond speelt een belangrijke rol in systemen. Systeemvisie gaat over betekenisgeving. Gedrag krijgt betekenis binnen de sociaal culturele context.

Er worden diverse basistechnieken besproken en er is ruim gelegenheid ermee te oefenen.

  

Werkwijze

In de cursus is er afwisseling tussen bespreking van de theorie, rollenspelen, filmmateriaal, oefeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk, waarbij er ruimte is om te bespreken wat een en ander betekent voor de specifieke werkcontext waarin jij werkt.

 

Doelstellingen

Deelnemers aan de cursus maken zich het systemisch denken en kijken eigen. Je leert dat gedrag van mensen betekenis krijgt in de context van hun systeem en hoe dit te hanteren. Deelnemers aan de cursus beschikken aan het einde van de cursus over de volgende kennis en vaardigheden:

  • zicht op de oorsprong van het systemisch denken
  • kennis van de inhoud en betekenis van enkele perspectieven
  • het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen
  • vertrouwd zijn met het contextgericht denken en waarnemen
  • het hanteren van enkele basistechnieken
  • het kunnen opstellen van een systemische (circulaire) hypothese
  • het herkennen van aspecten van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de invloed daarvan op zichzelf als behandelaar.

 

Wijze van toetsing

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets bestaat uit een schriftelijke beschrijving van een cliëntsysteem waarbij hetgeen geleerd is in de cursus wordt toegepast.

 


DagDatumTijden
122 september 20239:30 - 16:45
2 4 oktober 20239:30 - 16:45
3 (Let op dit is een vrijdag! )20 oktober 20239:30 - 16:45
4 1 november 20239:30 - 16:45
515 november 20239:30 - 16:45
629 november 20239:30 - 16:45
713 december 20239:30 - 16:45
810 januari 20249:30 - 16:45
924 januari 20249:30 - 16:45
10 7 februari 20249:30 - 16:45
11 (Reservedatum!)16 februari 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling30Toegekend
Overige10Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Extra literatuur15Toegekend

NVRG

geldig van 1 jul 2019— 1 jul 2024
Inleiding systeemtherapie60Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional60Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met master diploma), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Hier vind je een overzicht van geschikte HBO-master vooropleidingen. Bij twijfel neem contact met ons op of bezoek de site van de NVRG.

Monique van der Ven

Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen.Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. 

Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen;

Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

Overige literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Contacturen: 60 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven