Basistraining ‘Mentalization Based Treatment (MBT)

In de Basistraining Mentalization Based Treatment (MBT) wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van mentaliseren. Zowel de diagnostiek van het mentaliserend vermogen bij volwassenen, kinderen en jeugdgien en het oefenen met interventies die het mentaliseren kunnen bevorderen komen in deze tweedaagse cursus aan bod.

Wil je meer inzicht krijgen in het gedrag van anderen en jezelf? Volg dan de Basistraining Mentalization Based Treatment (MBT). Mentaliseren is het vermogen om je voor te stellen wat anderen denken, voelen en willen, en om betekenis te geven aan je eigen gedrag. Dit begrip komt oorspronkelijk uit de psychoanalyse, waar het vooral werd gebruikt bij de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar inmiddels weten we dat mentaliseren ook heel nuttig is voor de behandeling van andere persoonlijkheidsstoornissen en cliënten in de basis GGZ.

Het vermogen om te mentaliseren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Cliënten met (persoonlijkheids)problemen hebben vaak een verminderd vermogen om te mentaliseren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld moeite hebben om hun eigen gedrag te reflecteren of te sturen omdat ze te veel spanning ervaren. Ook kan het voorkomen dat ze gedrag en intenties van anderen verkeerd of onrealistisch interpreteren. Door te werken aan het ontwikkelen van het vermogen tot mentaliseren, kunnen cliënten beter begrijpen wat er in henzelf en anderen omgaat, en kunnen ze betere keuzes maken in hun gedrag en communicatie.

De mentalisatietherapie (MBT) is een effectieve behandelmethode voor het ontwikkelen van het vermogen tot mentaliseren. Deze therapie richt zich op het verbeteren van de communicatie en de relatie tussen cliënt en therapeut, waardoor de cliënt beter leert begrijpen wat er in zichzelf en anderen omgaat. Het gedachtengoed van MBT is echter niet alleen bruikbaar voor de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook voor volwassenen, kinderen en jeugdigen met andere persoonlijkheidsstoornissen en cliënten in de basis GGZ.

Kortom, het vermogen tot mentaliseren is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die beter wil begrijpen wat er in zichzelf en anderen omgaat. Door te werken aan het ontwikkelen van deze vaardigheid, kunnen cliënten betere keuzes maken in hun gedrag en communicatie, en kunnen ze beter omgaan met (persoonlijkheids)problemen. De mentalisatietherapie (MBT) is een effectieve behandelmethode voor het ontwikkelen van het vermogen tot mentaliseren.

Doelstelling 

Na afloop van de cursusdag kunt u:

• Uitleggen wat mentaliseren inhoudt

• Een relatie leggen tussen gehechtheid van een persoon en het mentaliserend vermogen

• De therapeutische houding, volgens de MBT behandeling, aannemen

• Uitleggen waar een MBT behandeling toe kan dienen bij volwassenen, kinderen en jeugdigen 

• Pre-mentaliserende modi herkennen bij volwassenen, kinderen en jeugdigen

• Passende interventies plegen om mentaliseren te bevorderen bij volwassenen, kinderen en jeugdigen

DagDatumTijden
1 2 oktober 20239:30 - 16:45
230 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek6In aanvraag
Behandeling 6In aanvraag
Herregistratie12In aanvraag

Psychologen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten. 

Nina Liebrand

Nina Liebrand

Mw. drs. N. (Nina) Liebrand, klinisch psycholoog en Psychotherapeut, van oorsprong Pedagoog en Dramatherapeut. Ze werkt op de poli kind- en jeugd bij GGNet. Daarnaast is ze docentGroepsdynamica bij het RCSW en hoofddocent inleiding in de psychoanalytische psychotherapie bij RINO- Zuid.

Contacturen: 12 

Zelfstudie: 4

Naar boven