Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen - blended

In deze cursus leert u werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen, en hun gezinsleden. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol. Ze bieden steun en helpen bij het aanleren van coping. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal. 

In deze cursus leer je werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken om trauma bij kinderen en jongeren en hun gezinsleden te behandelen. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol omdat ze ondersteuning bieden en helpen bij het aanleren van coping-vaardigheden. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal.

Via genogrammen ontdek je de invloed van traumatische ervaringen door de generaties heen. Ook oefen je met de toepassing van verschillende exposure-varianten in fantasie en met oplossingsgerichte technieken bij trauma.

Met behulp van het Writejunior protocol leer je de praktische toepassing van schrijftherapie met deze kinderen. Onderdelen van het protocol zijn onder meer exposure, cognitieve herstructurering, coping en social sharing.

De blended cursus bestaat uit face-to-face bijeenkomsten, online bijeenkomsten en de Knowingo+ app:

• 6 face-to-face bijeenkomsten van 6 ½ uur, exclusief pauze

• 6 keer 120 minuten online tijd: Voor elke face-to-face bijeenkomst is er een online meeting waarin cursisten via Zoom uitwisseling met elkaar hebben over de te bestuderen lesstof en lesstof oefenen, voorbereiden en/of presenteren. De lesstof kunnen cursisten via de website van King nascholing raadplegen.

• De Knowingo+-app: Cursisten installeren de app Knowingo+ op hun mobiele telefoon of tablet. Met deze tool maken cursisten spelenderwijs de te leren literatuur eigen. Door het spelen van de app zal de kennis beter blijven hangen omdat er meer herhaling en daardoor verankering plaatsvindt. Ook zal de inhoud uit het inleidende gedeelte terugkomen in het verdiepingsgedeelte. Docenten hebben toezicht over het dashboard en kunnen zo de voortgang meten en de cursisten toetsen.

Werkwijze

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurbespreking, discussie, rollenspel, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van therapiezittingen op video. 
Tussen de cursusbijeenkomsten door bestudeer je literatuur, werk je aan huiswerkopdrachten, oefen je praktische vaardigheden en bereid je rollenspelen voor.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus heb je kennis en vaardigheden opgedaan voor de toepassing van een aantal cognitief-gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en/of andere systeemleden. De cursus is tevens bedoeld als onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt (vervolgcursus 50 uur).

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

DagDatumTijden
1 (Lesdag door Denise)12 januari 20249:30 - 16:45
2 (Lesdag door Meike) 2 februari 20249:30 - 16:45
3 (Lesdag door Meike) 8 maart 20249:30 - 16:45
4 (Lesdag door Denise)29 maart 20249:30 - 16:45
5 (Lesdag door Denise)19 april 20249:30 - 16:45
6 (Lesdag door Meike)24 mei 20249:30 - 16:45
7 (Reservedatum!) 7 juni 20249:30 - 16:45

VGCt

geldig van 13 jan 2023—12 jan 2026
Vervolgcursus 50Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 8 sep 2021— 7 sep 2024
Diagnostiek15Toegekend
Behandeling35Toegekend
Herregistratie50Toegekend
Extra literatuur3Toegekend

NVRG

geldig van 1 jan 2019— 1 sep 2023
Nascholingscursus25Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie is vereist (niveau VGCt-erkende basiscursus cognitieve gedragstherapie).

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Meike van Veggel

Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Boeken:

  • Lucassen, S., Oord, S. van der (2021) 5e gewijzigde druk, WRITEjunior. Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar.  Amsterdam: SWP, ISBN 9789085601661
  • Siegel, D.J., Hartzell, M. (2014), Parenting from the inside out. New York: Penguin, ISBN
  • Beer, R., Lindauer R. (2014) Verwerken en versterken, Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie Bohn Stafleu van Loghum Houten, ISBN 9789036805834
  • Struik,  A.  (2021),  Slapende  honden?  Wakker  maken!  Een  stabilisatiemethode  voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson. ISBN  9789043038751*

De overige literatuur (artikelen) staat per bijeenkomst aangegeven en is te vinden in de digitale leeromgeving.

* Mocht je starten met de cursus op 4 maart 2022 en nog een oude druk hebben, dan kun je die ook gebruiken.

Contacturen: 50 uur

Zelfstudie: 30 uur

Naar boven