Vervolgcursus Cognitieve gedragstherapie bij kind & jeugd (50 uur VGCt)

Deze cursus biedt hulpverleners meer draagkracht in het cognitief gedragstherapeutisch werken met kinderen en jeugdigen. In de cursus worden diverse cognitief gedragstherapeutische behandeltechnieken bij kinderen, jeugdigen en hun systemen intensief geoefend.


  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Vervolgcursus Cognitieve gedragstherapie bij kind & jeugd (50 uur VGCt) in Amsterdam, Aristo op 10 sep 2024

Deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie biedt therapeuten die de basiscursus hebben afgerond, de mogelijkheid om hun kennis verder te verdiepen en zich vaardiger te voelen bij het toepassen van technieken in de praktijk. Na de basiscursus voelen veel therapeuten zich nog onzeker over welke technieken ze moeten gebruiken en hoe ze deze kunnen toepassen bij specifieke doelgroepen, zoals kinderen en jeugdigen. Deze cursus biedt daarom uitgebreide oefeningen en begeleiding bij het toepassen van cognitieve gedragstherapie bij traumaproblematiek.

Naast het behandelen van traumaproblematiek bij kinderen en jeugdigen, leren cursisten ook hoe ze creatief kunnen omgaan met situaties waarin een behandeling niet verloopt zoals gepland. Er wordt intensief geoefend met verschillende technieken en casuïstiek om antwoorden te vinden op vragen zoals: Hoe daag je een gedachte goed uit bij een kind? Hoe motiveer je een puber met weerstand? Hoe krijg je ouders mee in de behandeling?

Deze cursus richt zich op het verder onderbouwen van behandelkeuzes en het toepassen van technieken, zodat cursisten zich zekerder voelen over hun eigen handelen. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie om een verklarend model op te stellen over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag. De cursus is methodisch specifiek en niet doelgroep specifiek, maar de oefeningen zijn wel doelgroepgericht. Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat om de principes van cognitieve gedragstherapie bij traumaproblematiek in brede zin toe te passen.