Traumadiagnostiek met de DITS-LVB

In deze cursus leer je hoe je traumagerelateerde klachten bij mensen met een verstandelijke beperking  of autisme kunt herkennen en classificeren met behulp van de DITS-LVB

Deze cursus gaat over het herkennen en behandelen van traumagerelateerde klachten bij mensen met een verstandelijke beperking en mensen met autisme. Door hun beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden en prikkelverwerkingsproblemen is het moeilijker voor hen om ingrijpende negatieve gebeurtenissen goed te verwerken, waardoor ze vaker dan gemiddeld blootgesteld worden aan trauma's en stoornissen zoals PTSS.

De cursus richt zich op het werken met de DITS-LVB, een nieuw klinisch interview dat speciaal ontwikkeld is om potentieel traumatische gebeurtenissen en daaraan gerelateerde klachten in kaart te brengen bij jeugdigen en volwassenen met licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Het interview is ook geschikt voor ouders of verzorgers van jonge kinderen en cliënten met ernstige verstandelijke beperkingen en kan zelfs gebruikt worden voor personen bij wie de communicatie om andere redenen moeizaam verloopt, zoals mensen met een autismespectrumstoornis.

Deelnemers aan de cursus leren hoe ze traumagerelateerde klachten kunnen herkennen en classificeren en welke behandelmogelijkheden er zijn voor deze doelgroep, zodat ze kunnen verwijzen naar passende gespecialiseerde hulp. Door het gebruik van visuele ondersteuning en eenvoudig taalgebruik is het interview toegankelijk voor deze doelgroep en kan het helpen om stoornissen zoals PTSS beter te herkennen en behandelen, wat onnodige lijdensdruk en hoge maatschappelijke kosten kan voorkomen.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus: > ken je de psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, kun je bij mensen met een laag IQ of eenautismespectrumstoornis met behulp van de DITS-LVB traumagerelateerde klachten inventariseren en PTSS diagnosticeren en weet je hoe je cliënten kunt verwijzen voor specialistische behandeling van traumagerelateerde klachten.


DagDatumTijden
126 oktober 20239:30 - 16:45
216 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 29 apr 2021—28 apr 2024
Behandeling9Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Overige taken 1Toegekend
Herregistratie 12Toegekend
Extra literatuurstudie7Toegekend

Orthopedagogen en psychologen, die  werken met verstandelijk beperkte of zwakbegaafde cliënten (IQ<85) of cliënten met een autismespectrumstoornis. Het kan gaan om uiteenlopende praktijksettingen zoals de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, GGZ, forensische instellingen, verslavingszorg, dak- en thuislozenzorg, speciaal onderwijs.Annemieke Hoogstad

Annemieke Hoogstad

Annemieke Hoogstad is GZ-psycholoog en EMDR Europe practioner. Ze werkt ruim 20 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking, waarvan 14 jaar als behandelaar. Momenteel werkt ze als regiebehandelaar en onderzoeker bij Stichting Amerpoort. Haar onderzoek richt zich op de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een ernstige en matige VB. In haar eigen praktijk geeft ze supervisie voor de GZ-opleiding.

Wordt online aangeboden door King nascholing 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven