Werken met getraumatiseerde gezinnen

In deze 3-daagse cursus worden de begrippen bij complex trauma behandeld; wat wordt hieronder verstaan? Daarnaast wordt trauma in relatie tot anderen behandeld en wat trauma voor effect kan hebben op de hulpverlener; secundair trauma.

Inhoud

Inzicht in ontstaan en verschillende vormen van traumagerelateerde problematiek, op individueel en gezinsniveau. De gevolgen van vroegkinderlijk trauma op het (gezins)leven. Deelnemers hebben na de cursus inzicht in de manier waarop hun eigen handelen bepaald wordt en invloed heeft op werken met getraumatiseerde gezinssystemen. Tevens worden tools aangereikt waarmee deelnemers belemmeringen wat betreft hulpverlening kunnen wegnemen of omzeilen, waardoor de hulpverleningsrelatie in stand blijft en de hulp kan blijven voortduren. Naast trauma en het effect van trauma op gezinsfunctioneren wordt er ook stilgestaan bij de effecten hiervan op de hulpverlener zelf en krijgt de deelnemers handvatten ter voorkoming en bespreking van secundair trauma, zowel op individueel als teamniveau.


Werkwijze

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd; plenaire overdracht, rollenspel, filmmateriaal, werken in groepjes aan casuïstiek, etc.

 

Algemene leerdoelen:

1.       Deelnemers kunnen duidelijke en subtiele fysieke stress- en traumasignalen herkennen.

2.       Deelnemers weten welke verschillende typen trauma er  (- 9 maanden tot en met volwassenheid) zijn en welke gevolgen deze hebben op individueel niveau en op de gezinsdynamiek?

3.       Deelnemers weten welke effecten trauma heeft op het kind en wat de gevolgen zijn op lange termijn.

4.      Deelnemers weten welke interventies passend zijn in gesprek met cliënten die veel stress ervaren en globaal welke behandelmogelijkheden passend zijn

5.       Deelnemers weten welke copingstrategieën in stressvolle situaties toegepast worden en krijgen meer zicht op hun eigen copingstrategie.

6.     Deelnemers weten welk effect werken met getraumatiseerde gezinnen heeft op eigen functioneren.


DagDatumTijden
1 4 september 20239:30 - 16:45
211 september 20239:30 - 16:45
325 september 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 sep 2021—12 sep 2024
Behandeling9Toegekend
Diagnostiek9Toegekend
Overige taken3Toegekend
Herregistratie21Toegekend
Extra literatuur10Toegekend

SKJ

geldig van 23 mei 2021—12 sep 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional21Toegekend

Hulpverleners; groepswerkers, (GZ)psychologen, orthopedagogen, SPV-ers,
POH-GGZ, intern begeleiders en andere hulpverleners die werken met kinderen en
jongeren en gezinnen waar trauma speelt.Eva Eggink

Eva Eggink

Eva Eggink is orthopedagoog-generalist. Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg, zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 

Roos Gerats

Roos Gerats

Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.

Verplicht zelf aan te schaffen:

De jongen die opgroeide als hond  (B. Perry & M. Szalavitz): nieuwste druk.

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de leeromgeving van King nascholing


Contacturen: 21 uur

Zelfstudie: 13 uur

Naar boven