Eendaagse workshop CGT bij impulscontroleproblemen en problematisch gewoontegedrag

Vergroot je kennis en vaardigheden in het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken in het vergroten van de zelfcontrole, specifiek bij jeugdigen (vanuit transdiagnostische visie) tijdens deze cursus. 

Inhoud

Veel kinderen en jongeren in de GGZ worden aangemeld met problemen in de impulsbeheersing of met problematisch gewoontegedrag. Hierbij is de drang of neiging tot het uitvoeren van bepaald gedrag of het uiten van een bepaalde reactie groter dan het vermogen om deze drang of neiging te onderdrukken. Soms zijn deze gedragingen ook ‘emotie-gestuurd’, of juist functioneel. Je kunt daarbij denken aan zelfverwondend gedrag, eetbuien, overmatig beeldschermgebruik of gamen, middelenmisbruik of andere problemen waarbij het gedrag moeilijk beheersbaar voelt (bijv. gokken, liegen, tichotrillomanie). Vaak is er ook sprake van bijkomende problemen zoals ADHD of ASS, of problemen in het omgaan met emoties of stress.

Het is normaal om een bepaalde mate van impulsiviteit te hebben. Het wordt pas een probleem wanneer je impulsen het overnemen en je aanzetten tot handelen of gedragingen die niet overeenstemmen met wat je graag wilt bereiken, of wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld omdat het gedrag relaties bemoeilijkt of zelfs beschadigd, of zorgt dat je niet toe komt aan schoolwerk. Problemen met impulsbeheersing en gewoontegedragingen brengen ons vaak in een vicieuze cirkel, wanneer aan de impuls wordt toegegeven ervaar je bijvoorbeeld verlichting van spanning, of opluchting. Dit maakt vervolgens de kans weer groter dat de impuls terug komt of versterkt wordt en je kunt achterblijven met gevoelens van spijt of boos zijn op jezelf, omdat je het niet hebt kunnen tegenhouden. Al met al kunnen deze gedragsproblemen behoorlijk veel lijdensdruk geven en zorgen voor stagnatie in de ontwikkeling. Des te meer om belangrijk kinderen en jongeren te ondersteunen in het doorbreken van deze gedragingen!

Doelstelling

Uiteindelijke doel is het vergroten van kennis en vaardigheden in het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken in het vergroten van de zelfcontrole, specifiek bij jeugdigen (vanuit transdiagnostische visie).

Na afloop van de cursus:

  • Heeft de deelnemer ervaring met de transdiagnostische en cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij impulscontrole problemen;
  • Weet de deelnemer op grond van gedragstherapeutische diagnostiek (FA-BA, ketenanalyse) en de hulpvraag gepaste interventies te selecteren om zo tot een individueel behandelplan te komen;
  • Kan de deelnemer cognitieve gedragstherapie (ketenanalyse, zelfcontroleprogramma) inzetten bij specifieke problematische gewoontegedragingen;
  • Is de deelnemer bekend diverse spanningsregulatie- en zelfbeheersingstechnieken (o.a. gebruik makend van ademhaling, zelfinstructie, contraconditionering)  
  • Weet de deelnemer hoe het externe systeem van de jeugdige te betrekken bij de behandeling waar nodig
  • Weet de deelnemer een gedegen terugvalpreventieplan op te zetten 

Werkwijze

Binnen de cursusdag zal aandacht zijn voor kennisoverdracht, echter ligt de nadruk vooral op het toepassen van gedragstherapeutische technieken en opzetten van een ‘maatwerk’ plan in de behandeling van impulscontrole problemen en problematisch gewoontegedrag. Concrete oefening vindt plaats door middel van demonstratie, rollenspelen, video-materiaal en casuïstiek, waarbij deelnemers zullen worden aangemoedigd ook eigen casuïstiek te delen. Vaardigheden en technieken worden ook onderling in subgroepen geoefend waarbij eigen casuïstiek kan worden vertolkt (rollenspelen).

Wijze van toetsing

 Van de deelnemer wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht. Er wordt een korte kennistoetsing gedaan bij aanvang van de cursus. 

DatumTijden
29 augustus 20239:30 - 16:45

VGCt

nascholing 6In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 1In aanvraag
Behandeling 5In aanvraag
Herregistratie 6In aanvraag

Aan deze training kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met impulscontrole- en gedragsproblemen vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor HBO-SPH/SPV, psychologen (SKJ/NIP) en andere zorgprofessionals die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met de basis van de cognitieve gedragstherapie.

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Contacturen: 6

Zelfstudie: 2 

Naar boven