Eetstoornis bij volwassenen en adolescenten: diagnostiek en behandeling!

Behandelaren met verschillende achtergronden kunnen een eetbuitstoornis behandelen, denk aan psychologen, gedragstherapeutisch werkers, diëtisten en psychiatrisch verpleegkundigen (1). De eetbuistoornis is sinds invoering van de DSM 5 een erkende eetstoornis maar helaas is er nog maar weinig over bekend. Kenmerk van een eetbuistoornis is onder andere het regelmatig eten van grote hoeveelheden waarbij controle verlies ervaren wordt. Deze zogenoemde eetbuien worden niet gecompenseerd, waardoor deze in veel gevallen lijden tot gewichtstoename (2). Eetbuien hebben ernstige psychologische en sociale gevolgen (3) en komen bij ongeveer 3.5% van de bevolking voor (4). Bij mensen met obesitas is dit echter 30% (5). Omdat de eetbuistoornis vaak gepaard gaat met overgewicht wordt deze vaak verward met een voedings- of lifestyle probleem, maar is het dat ook? Eetbuistoornissen worden echter onvoldoende (h)erkend en het huidige advies is meestal meer bewegen en minder eten, terwijl dit echter juist eetbuien in de hand werkt. Na het volgen van deze interactieve cursus weet je hoe je een eetbuistoornis kunt herkennen en hoe je deze op een goede manier kunt behandelen volgens internationale richtlijnen (6)!

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus kun je:

  • De eetbuistoornis diagnosticeren
  • Voedingsproblemen, obesitas, lifestyle problemen en psychologische problemen van elkaar onderscheiden
  • Adequaat eetbuien uitvragen 
  • Weet je het verschil tussen overeten, grazen, subjectieve en objectieve eetbuien
  • Hoe het komt dat een patiënt eetbuien heeft
  • Waarom bepaalde interventies het best werken (en sommige minder goed)
  • Verschillende interventies toepassen om verschillende aspecten van de eetbuistoornis te behandelen bij volwassenen en adolescenten
  • Wanneer je een patiënt het beste kunt verwijzen naar specialistische GGZ
  • Verschil in behandelen van een adolescent en een volwassene
DatumTijden
2 oktober 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 7 feb 2022— 6 feb 2025
Nascholing6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 mei 2022—15 mei 2025
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling3Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Overige taken1Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

Behandelaren (psychologen, orthopedagogen, diëtisten, cognitief gedragstherapeutisch werkers, cognitief gedragstherapeuten, psychiatrisch verpleegkundige) die nog weinig ervaring hebben met het onderwerp. 

Bernou Melisse

Bernou Melisse

Bernou Melisse is psycholoog bij Novarum centrum voor eetstoornissen en promovenda aan universiteit Leiden. Zij heeft meegewerkt aan ontwikkeling van een online begeleide zelfhulp voor patiënten met een eetbuistoornis en onderzoekt momenteel de effectiviteit. Ook is zij verantwoordelijk voor supervisie en training van de behandelaren. Daarnaast werkt zij als behandelaar voor patiënten met een eetbuistoornis, anorexia nervosa en boulimia nervosa. Hiervoor heeft zij in verschillende andere landen gewerkt waaronder in Saoedi Arabië waar nog maar nauwelijks onderzoek gedaan is naar eetstoornissen. Zij heeft daar de Eating Disorder Examination- Questionnaire (een diagnostische vragenlijst voor eetstoornissen) vertaald, cultureel aangepast en gevalideerd. De vragenlijst wordt momenteel in Saoedi Arabië gebruikt. Ze spreekt op (inter)nationale congressen en biedt zowel in binnen als buitenland trainingen aan voor de behandeling van de eetbuistoornis. Ook is zij door verschillende media geïnterviewd zoals Trouw, Algemeen Dagblad, Nu.nl, Psychologie magazine, etc.

Verplichte literatuur:

Fairburn, C. G. (2016). Overwin je eetbuien, waarom je te veel eet en hoe je daarmee kunt stoppen (L. Berkhuizen, Trans.). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Dalle Grave, R., Calugi, S., Sartirana, M., & Fairburn, C. G. (2015). Transdiagnostic cognitive behaviour therapy for adolescents with an eating disorder who are not underweight. Behaviour research and therapy, 73, 79-82. doi:10.1016/j.brat.2015.07.014

 Aanbevolen literatuur:

Van der Horst, H., Van Os, J., van der Horst, H. E., & van Elburg, A. A. (2019). De patiënt met een eetprobleem. Bohn Stafleu van Loghum.

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven