ACT: Procesgericht werken

Als het toepassen van de hexaflex niet altijd oplevert wat je hoopt... Als metaforen niet altijd landen zoals je bedoelt... Als je oefeningen niet in beweging zetten wat je verwacht...Dan is  ACT procesgericht leren werken misschien iets voor jou.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. ACT: Procesgericht werken in BCN Eindhoven op 30 nov 2023

De cursus 'ACT: Procesgericht werken' richt zich op het op maat inzetten van ACT interventies voor de cliënt. Je leert eerst waarom je iets doet voordat je leert hoe je het doet. Tijdens de training is er veel ruimte voor zelf oefenen. Door eerst met je eigen ervaringen aan de slag te gaan en daarna in de rol van therapeut te stappen, zul je merken dat deze manier van werken verdieping brengt ten opzichte van eerdere ervaringen met experiëntiële therapie. De ACT-oefeningen die in deze training aan bod komen, worden ingezet om de ervaring van de cliënt ten diepste te begrijpen. Je leert alle kernconcepten van ACT als mens en in de rol van therapeut.

Dit proces zal je helpen om betere professionele afwegingen te maken over welke ACT interventies je inzet en wanneer. De training omvat kernonderdelen zoals oefeningen, metaforen en het leren maken van afwegingen over de meest passende interventies. Door deze training te volgen, zul je in staat zijn om de cliënten op een effectievere en gepersonaliseerde manier te behandelen met ACT.