ACT: Procesgericht werken

Als het toepassen van de hexaflex niet altijd oplevert wat je hoopt... Als metaforen niet altijd landen zoals je bedoelt... Als je oefeningen niet in beweging zetten wat je verwacht...Dan is  ACT procesgericht leren werken misschien iets voor jou.

Inhoud

De hele cursus draait om hoe je ACT interventies inzet op maat van de cliënt. Het vertrekpunt is telkens waarom je iets doet en daarna volgt pas hoe je iets doet. Er is veel ruimte voor zelf oefenen. Je gaat eerst met je eigen ervaringen aan de slag en daarna in de therapeut rol. Wie al experiëntiëel werk gedaan heeft, zal merken dat deze manier van werken verdieping brengt ten opzichte van eerdere ervaringen. Dat komt omdat de ACT-oefeningen voor de deelnemers in deze training,  ingezet worden om de ervaring van de cliënt ten diepste te begrijpen. Je leert wat de essentie van ACT is, als mens en in de rol van therapeut. Alle kernconcepten komen aan bod.

Het hele proces dat je doormaakt in de training zal je helpen om betere professionele afwegingen te maken over welke ACT interventies je inzet en wanneer. Oefeningen, metaforen en het leren maken van afwegingen over de passende interventies zijn allemaal kernonderdelen van de training.

Doelstelling

Na afloop van de cursus heb je alle kerncomponenten ervaren. Wat je meeneemt is een diepe ervaring met waar ACT echt over gaat en hoe je ACT in je eigen praktijk kunt toepassen. 

DagDatumTijden
130 november 20239:30 - 16:45
2 1 december 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 6 jan 2023— 5 jan 2024
nascholingscursus12Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 jan 2023— 8 jan 2024
Behandeling7Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur2,5Toegekend

SKJ

geldig van 6 jan 2023— 5 jan 2024
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12In aanvraag

Cursisten met een hulpverlenend beroep die ervaring hebben met ACT of met een andere vorm van therapie.

Lieve Bruyninx

Lieve Bruyninx

"Mijn werk typeert zich door betrokkenheid, directheid en humor. De trainingen die ik geef aan zorgprofessionals zijn altijd gericht op duurzame vaardigheden en persoonlijke groei.

In 1997 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Gent (België). Sindsdien heb ik me verder gevormd als gedragstherapeut met specialisaties in ACT, RFT en PBBT. Nadat ik in 2006 in aanraking kwam met ACT is deze manier van kijken bepalend geworden in mijn werk en in mijn persoonlijk leven.

Ik ben één van de drie Nederlandstalige Peer Reviewed ACT Trainer die erkend zijn door de internationale ACT vereniging (ACBS). Ik ben ook Supervisor-Gedragstherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Samen met vier andere auteurs ben ik een boek over procesgericht werken met ACT aan het schrijven dat in september 2022 uitkomt."

L. Bruyninx e.a. (2022) ACT met hoofd en hart. Boom uitgevers Amsterdam

Naar boven