Psychopathologie volwassenen

In de cursus leren de deelnemers begrijpen hoe psychopathologie ontstaat en wat psychopathologie wel en niet betekent. Deelnemers krijgen verdieping in hun inzicht en vaardigheid in hoe systematisch een diagnostische beschrijving van psychopathologie gemaakt kan worden. Tevens wordt ingegaan op het gebruik van de DSM-5.  De NVRG heeft deze cursus geaccepteerd als voldoend aan de vooropleidingseisen t.b.v. de NVRG-opleiding tot systeemtherapeut.

Inhoud

De cursist krijgt een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 binnen de (internationale) psychopathologie, de status van DSM-5-classificaties, verschil tussen classificatie-diagnostiek. 

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor differentiële diagnostiek. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen. Ze is geschikt voor mensen werkzaam in de GGZ en hulpverleners in andere sectoren, die hier weinig scholing in hebben gevolgd. Tevens kan de cursus interessant zijn voor mensen die hun kennis willen opfrissen en actualiseren.


Werkwijze

Diverse interactieve presentaties door de docent over gebruik van de DSM-5 en over de elementen die de structuur vormen bij het opstellen van een beschrijvende diagnose. Tevens interactieve presentaties door de docent over indeling van de psychiatrische stoornissen in de DSM-5 en de specifieke criteria van deze stoornissen. Verder wordt er plenair en in subgroepen geoefend met casuïstiek in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het omzetten daarvan in DSM-5-classificaties. Resultaten van de subgroepen worden steeds plenair nabesproken. In de cursus wordt gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers. 

Na de cursus hebben de deelnemers kennis over:

* Plaats DSM-5 in (inter-)nationale GGZ

* Verschil classificatie en diagnose

* Indeling van de psychiatrische stoornissen in de DSM-5

* Differentiële diagnostiek

Vaardigheden in:

* Opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie

* Beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante

* Deelgebieden van psychopathologie
DagDatumTijden
122 november 20239:30 - 16:45
229 november 20239:30 - 16:45
3 6 december 20239:30 - 16:45
413 december 20239:30 - 16:45

NVRG

geldig van 1 jan 2023— 1 jan 2028
De NVRG heeft deze cursus geaccepteerd als voldoend aan de vooropleidingseisen t.b.v. de NVRG-opleiding tot systeemtherapeut.​24Toegekend

Registerplein

geldig van 5 apr 2023— 4 apr 2025
Bij- en nascholing 40Toegekend

POH-GGZ

geldig van 5 apr 2023— 4 apr 2026
Nascholing praktijkondersteuners24Toegekend

Master- en HBO-geschoolde hulpverleners die hoofdzakelijk met volwassenen werken. Daarnaast kan deze cursus gevolgd worden door cursisten die voor het traject bij de NVRG tot systeemtherapeut als vooropleidingseis psychopathologie dienen te volgen. 

Manon Zonder

Manon Zonder

Manon Zonder is psychiater en schematherapeut (junior), werkzaam in een vrijgevestigde praktijk in Culemborg (PsyConsult Culemborg). In haar praktijk voert ze zowel medicamenteuze behandelingen uit, alsook individuele psychotherapeutische behandelingen (met als voorkeur schematherapie). Tevens heeft zij een consultatieve functie voor huisartsen in Culemborg en omgeving. Ze heeft gewerkt in diverse grote GGZ instellingen en de verslavingszorg.

Literatuur

I. Franken (red.) Psychopathologie: oorzaken, diagnostiek en behandeling (2 de druk).

American Psychiatric Association: Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5.

Naar boven