Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

 • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
 • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
 • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
 • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
 • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
 • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


  Werkwijze 

  De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

  Wijze van toetsing
  Er vindt een eindtoets plaats. 

  DagDatumTijden
  1 8 mei 20239:30 - 16:45
  222 mei 20239:30 - 16:45
  3 5 juni 20239:30 - 16:45

  NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

  geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
  Behandeling8Toegekend
  Diagnostiek6Toegekend
  Overige taken4Toegekend
  Herregistratie18Toegekend
  Extra literatuur4Toegekend

  VGCt

  geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
  Nascholingscursus18Toegekend

  V & VN

  geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023
  Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

  POH-GGZ

  geldig van 15 aug 2022—14 aug 2025
  Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

  SKJ

  geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
  Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals0Toegekend

  De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


  Lisa Rübsteck

  Lisa Rübsteck

  Lisa Rubsteck is psycholoog, opleider, supervisor en teamleider bij Psyned, een landelijke behandelorganisatie die gespecialiseerd is het matchen van de cliënt aan de juiste psycholoog binnen de basis ggz. Haar specialisatie is de behandelvorm ACT en ze heeft een achtergrond in sport- en performance psychologie. Als opleider heeft ze ervaring bij organisaties zoals de Nationale Politie, universiteiten en leidt ze de psychologen binnen Psyned op. Ook is ze te horen in de Psyned podcast 'Waar wacht je op?' in de aflevering #Negatieve gedachten. 

  Contacturen: 18 uur

  Zelfstudie: 11 uur

  Naar boven