Emotionally Focused Therapy; Partner/relatietherapie op basis van de gehechtheidstheorie

Leer de krachtige methodiek van Emotionally Focused Therapy (EFT) voor partner/relatietherapie, gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en ervaringsgericht leren. Ontwikkel vaardigheden en een validerende attitude als therapeut om veiligheid en nieuwe verbindingen tussen partners te creëren. Deze helder beschreven cursus biedt inzicht in de drie fasen van het EFT-model en biedt praktische oefeningen en rollenspellen om de vereiste technieken te leren.

€ 1.310,00
De cursus op 22 maart 2024 is helaas vol. Hieronder vind je andere cursusdata en de mogelijkheid je in te schrijven op de wachtlijst voor deze cursus.
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. EFT - Specialistische Cursus Relatietherapie in Amsterdam, Aristo op 22 mrt 2024

Omschrijving

De cursus Emotionally Focused Therapy (EFT) biedt een ervaringsgerichte benadering voor partner/relatietherapie op basis van de gehechtheidstheorie van Bowlby. Cursisten leren in drie fasen hoe ze veiligheid kunnen terugwinnen in een ontregelde relatie en hoe ze nieuwe verbindingen tussen partners kunnen creëren. Naast het theoretische denkkader ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden en de juiste attitude, door middel van rollenspellen, oefeningen en eigen inbreng.

100% op locatie
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
40 punten geaccrediteerd

Doelstellingen

Doel van deze cursus is om cursisten op het niveau te brengen dat zij op enthousiaste wijze EFT kunnen en durven in te zetten in hun therapeutisch werk. Als de cursus doorlopen is kent de cursist de opbouw van de therapie en heeft de cursist geoefend met de vaardigheden en technieken die ingezet worden in de verschillende stappen. De cursist heeft ervaren hoe hij1 zichzelf als instrument in deze hechtingsgerichte therapie inzet.

Werkwijze

De cursus bestaat uit zeven cursusdagen, die in groepsverband worden doorlopen. Alle cursusdagen hebben min of meer een vaste opbouw, die bestaat uit:

·      opening van de dag

·      presenteren van de theorie door een koppel cursisten

·      een aanvullende samenvatting hierop van de docent

·      oefenen van diverse vaardigheden in subgroepen

·      videodemonstraties van ervaren EFT therapeuten aansluitend op het thema van de dag

·      ontdekkende rollenspelen

·      reflectie en evaluatie

De rollenspelen worden uitgevoerd aan de hand van door cursisten en de docent ingebrachte casuïstiek. Er wordt gestructureerd gewerkt binnen de afgesproken tijdsblokken. Aan de cursus zijn opdrachten, evaluaties en een eindtoets verbonden. Op de laatste lesdag wordt tijd vrij gemaakt voor het bespreken van de eindtoets/-opdracht in kleine groepen.

Wijze van toetsing

Beoordeling vindt op verschillende wijzen plaats:

1.     Elke cursist kiest een maatje. Deze koppels verzorgen eenmaal een lesvoorbereiding (zie programma) waarin zij een samenvatting van de voorgeschreven literatuur op eigen wijze presenteren aan de groep.

2.     Cursisten schrijven tijdens de cursus een doorlopende reflectie over hun proces. Dit verslag wordt na elke cursusdag aangevuld met een korte persoonlijke beschrijving van nieuw verworven kennis, vaardigheden en attitudevorming. De reflectie wordt gedeeld met het maatje, die ook weer kort reflecteert op wat er geschreven is. Na de 3-e en na de 6-e lesdag wordt deze doorlopende reflectie doorgestuurd naar de docent, die de doorlopende reflectie van feedback voorziet en terugstuurt.

3.     Cursisten dienen een eindopdracht uit te voeren. Het gaat hier om de beschrijving ván en de reflectie óp een uitgevoerde relatietherapie. De docent verstrekt een duidelijke instructie waarin te lezen valt welke onderdelen in het verslag verwerkt dienen te worden. De reflectie op eigen functioneren voert hierin de boventoon. De docent beoordeelt de opdracht en verstrekt de cursist schriftelijke feedback. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de cursist een aanvullende opdracht.

4.     Tijdens de laatste lesdag worden de verslagen en de feedback hierop van de docent in groepjes van 3-4 cursisten besproken. De cursisten worden aangemoedigd om elkaar te bevragen op hun ervaringen als EFT-therapeut in wording en dit uit te spelen met elkaar. De docent bezoekt beurtelings de besprekingen van de groepjes met als doel het leer-rendement te optimaliseren.