Emotionally Focused Therapy; Partner/relatietherapie op basis van de gehechtheidstheorie

Leer de krachtige methodiek van Emotionally Focused Therapy (EFT) voor partner/relatietherapie, gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en ervaringsgericht leren. Ontwikkel vaardigheden en een validerende attitude als therapeut om veiligheid en nieuwe verbindingen tussen partners te creëren. Deze helder beschreven cursus biedt inzicht in de drie fasen van het EFT-model en biedt praktische oefeningen en rollenspellen om de vereiste technieken te leren.

De cursus Emotionally Focused Therapy (EFT) biedt een ervaringsgerichte benadering voor partner/relatietherapie op basis van de gehechtheidstheorie van Bowlby. Cursisten leren in drie fasen hoe ze veiligheid kunnen terugwinnen in een ontregelde relatie en hoe ze nieuwe verbindingen tussen partners kunnen creëren. Naast het theoretische denkkader ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden en de juiste attitude, door middel van rollenspellen, oefeningen en eigen inbreng.

Doelstellingen

Doel van deze cursus is om cursisten op het niveau te brengen dat zij op enthousiaste wijze EFT kunnen en durven in te zetten in hun therapeutisch werk. Als de cursus doorlopen is kent de cursist de opbouw van de therapie en heeft de cursist geoefend met de vaardigheden en technieken die ingezet worden in de verschillende stappen. De cursist heeft ervaren hoe hij1 zichzelf als instrument in deze hechtingsgerichte therapie inzet.

Werkwijze

De cursus bestaat uit zeven cursusdagen, die in groepsverband worden doorlopen. Alle cursusdagen hebben min of meer een vaste opbouw, die bestaat uit:

·      opening van de dag

·      presenteren van de theorie door een koppel cursisten

·      een aanvullende samenvatting hierop van de docent

·      oefenen van diverse vaardigheden in subgroepen

·      videodemonstraties van ervaren EFT therapeuten aansluitend op het thema van de dag

·      ontdekkende rollenspelen

·      reflectie en evaluatie

De rollenspelen worden uitgevoerd aan de hand van door cursisten en de docent ingebrachte casuïstiek. Er wordt gestructureerd gewerkt binnen de afgesproken tijdsblokken. Aan de cursus zijn opdrachten, evaluaties en een eindtoets verbonden. Op de laatste lesdag wordt tijd vrij gemaakt voor het bespreken van de eindtoets/-opdracht in kleine groepen.

Wijze van toetsing

Beoordeling vindt op verschillende wijzen plaats:

1.     Elke cursist kiest een maatje. Deze koppels verzorgen eenmaal een lesvoorbereiding (zie programma) waarin zij een samenvatting van de voorgeschreven literatuur op eigen wijze presenteren aan de groep.

2.     Cursisten schrijven tijdens de cursus een doorlopende reflectie over hun proces. Dit verslag wordt na elke cursusdag aangevuld met een korte persoonlijke beschrijving van nieuw verworven kennis, vaardigheden en attitudevorming. De reflectie wordt gedeeld met het maatje, die ook weer kort reflecteert op wat er geschreven is. Na de 3-e en na de 6-e lesdag wordt deze doorlopende reflectie doorgestuurd naar de docent, die de doorlopende reflectie van feedback voorziet en terugstuurt.

3.     Cursisten dienen een eindopdracht uit te voeren. Het gaat hier om de beschrijving ván en de reflectie óp een uitgevoerde relatietherapie. De docent verstrekt een duidelijke instructie waarin te lezen valt welke onderdelen in het verslag verwerkt dienen te worden. De reflectie op eigen functioneren voert hierin de boventoon. De docent beoordeelt de opdracht en verstrekt de cursist schriftelijke feedback. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de cursist een aanvullende opdracht.

4.     Tijdens de laatste lesdag worden de verslagen en de feedback hierop van de docent in groepjes van 3-4 cursisten besproken. De cursisten worden aangemoedigd om elkaar te bevragen op hun ervaringen als EFT-therapeut in wording en dit uit te spelen met elkaar. De docent bezoekt beurtelings de besprekingen van de groepjes met als doel het leer-rendement te optimaliseren.

DagDatumTijden
1 8 maart 20249:30 - 16:00
222 maart 20249:30 - 16:00
312 april 20249:30 - 16:00
426 april 20249:30 - 16:00
510 mei 20249:30 - 16:00
624 mei 20249:30 - 16:00
7 7 juni 20249:30 - 16:00

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 mrt 2022— 8 mrt 2025
Diagnostiek10Toegekend
Behandeling20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie28Toegekend
Herregistratie40Toegekend

SKJ

jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals40Toegekend

Professionals werkzaam als relatietherapeut of voornemens zich hierin te bekwamen.

Dat zijn systeemtherapeuten in opleiding, psychologen, (GZ) psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten (i.o.), psychiaters en HBO opgeleide coaches en therapeuten die werken met stellen.

Wanneer je deze cursus volgt in het traject tot Systeemtheapeut NVRG, dien je de Basiscursus Systeemtherapie te hebben afgerond, alvorens je deze cursus kunt volgen. 

De cursus legt naast de theorie sterk de nadruk op ervaringsgericht leren en cursisten wordt dan ook gevraagd casuïstiek in te brengen.

Verdere verdieping en ook certificering binnen de EFT wordt verzorgd door trainers en instituten die door de internationale EFT organisatie (ICEEFT) zijn aangewezen, in Nederland zijn dat Stichting EFT Nederland en EFT-Netwerk Nederland.

Wilbert Kok

Wilbert Kok

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de sociale psychiatrie, de acute psychiatrie, de dagbehandeling en de adolescentenzorg. Wilbert geeft onderwijs in de basisopleiding systeemtherapie en verzorgt een door de NVRG erkende specialistische cursus EFT. Wilbert heeft zitting in een van de commissies van de NVRG.

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen)

1.     Sue Johnson (2004/2017) ‘Houd Me Vast’. Uitg. Kosmos Antwerpen

2.     Sue Johnson (2021) ‘Veilig Verbinden’. Uitg. Stichting EFT Nederland

3.     Judith de Graaf en Jaap Zoetmulder (Red.) (2018) ‘EFT in uitvoering’. Uitg. Stichting EFT Nederland

 4.    Veronica Kallos-Lilly en Jennifer Fitz (2015) ‘Werkboek voor (Echt)Paren’. Uitg. Stichting EFT Nederland

Aanbevolen literatuur

·      Karin Wagenaar (2015) ‘Relaties, hoe doe je dat?’ Uitg. Van Duuren Media

·      Petra Deij (2018) ‘Verder na een affaire’. Uitg. Kosmos Antwerpen

·      Sue Johnson (2020) ‘De gehechtheidstheorie in de praktijk’. Uitg. Stichting EFT Nederland

.      Sue Johnson (1996/2020) ‘The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy – Creating Connection’ Uitg. Routledge Contacturen: 40 uur

Zelfstudie: 28 uur

Naar boven