Persisterende depressie behandelen met CBASP (Vervolgcursus VGCT)

De focus in deze 25-uurs cursus ligt op het verdiepen van kennis over de persisterende depressieve stoornis en op kennis opdoen en vaardigheden trainen om CBASP goed te kunnen gaan toepassen. 

Inhoud

Als cognitief gedragstherapeut krijg je vaak cliënten met depressieve klachten in je behandelkamer. Gelukkig zijn depressies relatief goed te behandelen met cgt. Toch knapt een deel van de cliënten hiervan niet op: bij hen blijkt de depressie een hardnekkig en vaak chronisch probleem. Wat doe je dan? Dat leer je in deze vervolgcursus over de behandeling van persisterende depressie door depressie-expert Jenneke Wiersma. 

In de vervolgcursus wordt kennis van stemmingsstoornissen als bekend verondersteld, evenals de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie.  

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is een behandelmethode speciaal ontwikkeld voor de persisterende depressieve stoornis. CBASP staat inmiddels in verschillende richtlijnen genoemd als eerste keus psychologische behandeling bij persisterende depressie (NICE guidelines, European guidelines, Canadean guidelines). In Nederland is de evidentie van CBASP ook aangetoond (Wiersma e.a., 2014), echter, er zijn nog maar een beperkt aantal therapeuten in Nederland getraind, terwijl deze behandelmethode therapeuten veel houvast biedt bij het behandelen van deze vaak moeilijke groep patiënten en de prevalentie van deze groep in de specialistische GGZ hoog is. 

CBASP maakt het behandelen van langdurig depressieve mensen leuk. Door middel van interpersoonlijke technieken wordt de therapeutische relatie op scherp gezet en leert de cliënt de consequenties van zijn/haar gedrag. Door middel van experiëntiële technieken gaat de cliënt echt ervaren dat het anders kan en worden hardnekkige (vaak vermijdende) interactiepatronen doorbroken.


Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose van de persisterende depressieve stoornis

  • Wetenschappelijke evidentie van CBASP

  • Beloop van de depressie uitvragen d.m.v. de Life Chart methode

  • Diagnostiek rondom interactiestijl van de patiënt d.m.v. het in kaart brengen van belangrijke personen (leergeschiedenis van de patiënt), het opstellen van een overdachtshypothese en het invullen van de Impact Message Inventory (invloed van de patiënt op de therapeut)

  • Gedrag van de patiënt onder de loep nemen d.m.v. de Situatie-Analyse

  • De therapeutische houding en/of therapeutische relatie binnen CBASP

  • Vragen uit de praktijk 


Doelstelling

Na afloop van de training: 

1. kan de cursist de life chart afnemen; 

2. kan de cursist de ‘belangrijke personen’ in kaart brengen; 

3. kan de cursist een overdrachtshypothese opstellen 

4. kan de cursist werken met de Impact Message Inventory 

5. kan de cursist een Situatie-Analyse afnemen 

6. kan de cursist wat er binnen de therapeutische relatie met de patiënt gebeurt bewerken als onderdeel van de interventie 


Werkwijze 

Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met CBASP. Er wordt veel in subgroepen gewerkt waar de docent gericht feedback geeft. Werkvormen zijn onder anderen presentaties, demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies. 

Van cursisten wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met CBASP en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. 

DagDatumTijden
118 september 20239:30 - 16:45
225 september 20239:30 - 16:45
3 2 oktober 20239:30 - 16:45
413 november 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 3 jun 2022— 2 jun 2025
Vervolgcursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 27 okt 2020—26 okt 2023
Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog36Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners die werken (of gaan werken) met mensen met persisterende depressie. 

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

Jenneke Wiersma

Jenneke Wiersma

Jenneke Wiersma werkt als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt®. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in het behandelen en onderzoeken van psychische klachten, waaronder ook e-health en online behandelen. Jenneke is gespecialiseerd in Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), een behandelmethode specifiek gericht op langdurig depressieve klachten. Daarnaast is zij aangesloten bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), en docent bij verschillende postdoctorale opleidingsinstituten en aan de VU. Zij geeft supervisie, leertherapie en trainingen in CGT en CBASP.

Verplichte literatuur / zelf aan te schaffen

  • Wiersma, J. E. e.a. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) voor de behandeling van chronische depressie. Onderdeel van de reeks "Protocollen voor de GGZ". Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. 

  • Wiersma, J. E. e.a. Neem de regie over je depressie. Werkboek voor de cliënt. Onderdeel van de reeks "Protocollen voor de GGZ". Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. 

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven