Basiscursus Infant Mental Health (IMH)

Infant Mental Health (IMH) richt zich op kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders. In deze cursus leer je diagnostisch kijken naar de relatie tussen ouder en kind, en komen IMH-interventies aan bod.

Inhoud
De essentie van Infant Mental Health (IMH) ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de gestagneerde of verstoorde ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren, ter voorkoming van latere problemen. IMH werkt met modellen gebaseerd op de moderne psychoanalyse, gecombineerd met inzichten uit de neurobiologie, gehechtheid, gedragstherapie en de theorie over mentaliseren.

In deze cursus leer je de basisbegrippen binnen IMH en word je vertrouwd met de manier van kijken naar interacties tussen ouders en hun jonge kind. De IMH-visie komt aan bod, de werkwijze van een reflecting team alsmede recent wetenschappelijk infant research. Je leert diagnostisch kijken naar de ouder-kindrelatie aan de hand van videomateriaal. Verschillende IMH-interventies en IMH-behandelingen komen aan bod; van preventief tot specialistisch.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus:

  • heeft de cursist kennis van de IMH-visie en recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (zeer vroege) kinderontwikkeling van 0 tot 5 jaar;
  • heeft de cursist inzicht in de wijze waarop deze visie het uitgangspunt is van diagnostiek en behandeling;
  • heeft de cursist de ouder-kind relatie leren observeren en weet de cursist aan te geven wanneer de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt;
  • kan de cursist de theoretische kennis vertalen in therapeutische termen;
  • heeft de cursist kennis gemaakt met enkele technische aspecten van behandeling.

Werkwijze
De cursusdagen bestaan uit inleidingen door de docent aan de hand van powerpointpresentaties, het bespreken van de literatuur, kijken naar en analyseren van videomateriaal van ouder-kind interacties, casuïstiekbesprekingen en praktische oefeningen (worden in kleine groepjes voorbereid en plenair besproken). 

DagDatumTijden
112 mei 20239:30 - 16:45
226 mei 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 sep 2022—29 sep 2025
Herregistratie12Toegekend
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend

SKJ

geldig van 31 jan 2020—29 sep 2025

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

geldig van 15 feb 2023—14 feb 2024
Nascholing Kindergeneeskunde12Toegekend

Psychologen (ortho)pedagogen, jeugdartsen, huisartsen, jeugd- en gezinsprofessionals die werken met het jonge kind en het gezin, of meer kennis hierover willen opdoen.

Paula Wesselink

Paula Wesselink

Paula Wesselink is GZ-psycholoog, psychotherapeut systeemtherapeut en IMH-specialist. Na jaren van werkervaring binnen de jeugd- GGZ en jeugdhulp is zij in 2021 gestart met POEK, praktijk voor ouder en kind. Dit is een groepspraktijk met professionals die zich hebben gespecialiseerd in het jonge kind en zijn/haar ouders. Er wordt volledig vanuit Infant Mental Health visie gewerkt.  Paula is tevens supervisor voor de BIG-opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Zij is erkend supervisor voor het NIP en erkend supervisor en leertherapeut voor het VKJP. Tevens is zij als docent verbonden aan onderwijsinstellingen betreffende de opleidingen voor IMH.

 

Onder voorbehoud

Verplicht aan te schaffen:

Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, Catherine Pannevis, Bert Derkx. 2011. ISBN 9789023248491.

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven