Begeleide intervisie (VGCt registratie)

Volg bij King nascholing begeleide intervisie ten behoeve van je registratie tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt.

Iedereen die vanaf 1 januari 2022 tot 1 juli 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kan kiezen tussen de opleiding nieuwe stijl, of de opleiding oude stijl met leertherapie. Leertherapie wordt ook door King nascholing aangeboden. Iedereen die in of voor 2021 supervisie volgt of heeft gevolgd in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, volgt de opleiding oude stijl met leertherapie.

Hieronder wordt uitgelegd wat de nieuwe stijl inhoud en in het bijzonder de begeleide intervisie.

De opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut via de nieuwe stijl betekent dat er door de hele opleiding heen aandacht is voor persoonsgerichte vorming en dat je werkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op de website van de VGCt kun je hier alles over lezen.

Onderdeel van de nieuwe stijl is de begeleide intervisie. Deze houdt in dat je met vier tot acht andere cgt’ers in opleiding intervisiesessies hebt over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen opgenomen zijn. Dit onder leiding van een supervisor VGCt. Bij de start van de intervisie is de supervisor in het bezit en op de hoogte van de inhoud van de POP’s van alle cognitief gedragstherapeuten in opleiding uit de groep.

Begeleide intervisie richt zich op kwaliteitsontplooiing door van en met elkaar te leren vanuit ingebrachte werksituaties door middel van het stellen van open vragen, het geven en ontvangen van feedback en advies en door te oefenen. 

De begeleide intervisie mag starten nadat het POP besproken is in een eerste supervisiesessie en voor het volgen van begeleide intervisie is een PE-portfolio nodig.


Inhoud 

• In de begeleide intervisie moet aandacht zijn voor de doelen die opgesteld zijn in het POP. 

• In de begeleide intervisie moet aandacht worden besteed aan de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit (zie de begripsbepaling). 

• De begeleide intervisie richt zich niet zozeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van de rol van de therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. 

• Cognitief gedragstherapeuten i.o. krijgen regelmatig huiswerkopdrachten mee na hun intervisie sessies om het geleerde in de praktijk te brengen. 

• Over de begeleide intervisie schrijft de cognitief gedragstherapeut i.o. een evaluatieverslag in zijn POP. Het POP inclusief het evaluatieverslag moet worden toegevoegd aan het ‘intervisie evaluatieformulier’, in het PE-portfolio van de cognitief gedragstherapeut i.o. De POP documenten met daarin de evaluatieverslagen kunnen worden opgevraagd door de registratiecommissie. 


Werkwijze

Elke supervisor houdt zich aan de richtlijnen van de VGCt. Hierbinnen is ruimte voor eigen expertise en stijl. Kijk bij de betreffende docent welke stijl wordt gehanteerd. 

DagDatumTijden
121 september 202314.00 - 17.00
3 5 oktober 202314.00 - 17.00
226 oktober 202314.00 - 17.00
416 november 202314.00 - 17.00
5 7 december 202314.00 - 17.00

VGCt

Cognitief gedragstherapeuten in opleiding.

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom is orthopedagoog, gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Na haar studies orthopedagogiek (VU, Amsterdam) en GZ-psychologie (RINO,  Utrecht/Amsterdam) heeft zij 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt, zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Clarisse heeft daarnaast altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werkt zij eveneens met volwassenen. 

Ze heeft een vijftal jaren op de kind- en jeugdpolikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problem gezinnen. In 2015 heeft Clarisse de opleiding tot seksuoloog afgerond en geeft zij zowel trainingen als individuele therapie binnen haar eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Daarnaast is ze werkzaam als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen) en is ze voor de VCGt 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."


Begeleide intervisie van Clarisse

Vanzelfsprekend komen er veel werkgerelateerde thema’s (casuïstiek, samenwerking in een team, positie in een organisatie) aan bod in de intervisie, maar het is ook belangrijk (en wenselijk) dat intervisie-genoten een persoonlijke inbreng (zoals het omgaan met lastige cliënten, -tegen- overdrachtsfenomenen, gespreksvaardigheden, balans werk en privé) of leerdoel hebben.

Het prettige van een dergelijke intervisiegroep is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar te kunnen oefenen, vertrouwd te durven zijn in het geven van feedback en reflectie. 

Juist door het gebruikmaken van verschillende technieken (ontleend aan de CGT interventies, ACT, Mindfulness) kan elk groepslid op eigen wijze kennismaken, oefenen en zich therapeutische en theoretische vaardigheden eigen maken en gaan toepassen!


Naar boven