Vervolgcursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze vervolgcursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inleiding

Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel cognitieve-, gedrags- als experiëntiële technieken. De behandelrelatie vormt een essentieel onderdeel van het behandelproces. Het werken met pubers en adolescenten vraagt om extra aandacht voor de zowel de specifieke ontwikkelingstaken van tieners als wel de van nature sterke mate waarin het gezin actueel betrokken is bij hun vorming en behandeling. In deze leeftijdsfase is het niet alleen onwenselijk maar vaak ook praktisch onmogelijk om je te richten op individuele- of groepstherapie voor de tieners alleen. Ouders, gezins- en familie leden dienen zich vaak spontaan aan of zijn juist te zeer op afstand. Nogal eens wordt dit opgelost door verschillende therapeuten in te zetten voor de behandeling van de tiener en zijn of haar context. In deze cursus staat juist de integratie van deze twee centraal. De technieken die zijn behandeld in de basiscursus worden verder uitgewerkt en in een gezin dynamisch perspectief geplaats. Veel aandacht wordt besteed aan het betrekken van ouders, gezin en betrokken leeftijdsgenoten in het schemagericht werken. Wanneer kies je voor een gezinsgerichte aanpak, ouderbegeleiding of beperk je jezelf tot individuele therapie. Hoe om te gaan met ouders die een afwerende houding hebben of juist over betrokken zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van enkele systemische inzichten en technieken, ingepast in het schemagerichte model. Het werken met jongeren en hun gezinnen vraagt van de therapeut het vermogen tot meervoudige partijdigheid (systemische concept) .Kan hij zich inleven in de patiënt als in zijn ouders en andere gezinsleden. Dit stelt hoge eisen aan het vermogen betrokken te zijn en toch niet te vervloeien. Daarom is er in deze cursus veel aandacht voor de persoonlijke ervaringen, schema’s, van de therapeut op dat deze op een positieve wijze kan inzetten bij het gebruik van interpersoonlijke technieken.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus kunt u het model van schematherapie combineren met een gezinsgerichte aanpak. U kunt Schematechnieken zowel individueel als gezinsgericht aanbieden en weet de krachten van het systeem ten gunste van de individuele patiënt te benutten. Hiertoe kan u de ontwikkelingstaken waar deze doelgroep voor staat zowel van uit het perspectief van het kind als van de ouders beschouwen.

Inhoud

  • Kennis en vaardigheden verdiepen in de schemagerichte therapie met aandacht voor de gezinscontext.
  • Casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering in intergenerationeel

    perspectief, disfunctionele schema’s opsporen en modificeren middels individuele en gezinsgerichtecognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken.

  • Leren schema’s en modi van meerdere cliënten, tiener, ouders en betrokken leeftijdsgenoten in hun

    onderlinge wisselwerking leren onderkennen en te behandelen.

  • Ontwikkelingstaken van adolescenten in de context hun gezin. Het diagnostisch proces, toewijzings- en

    exclusie criteria

DagDatumTijden
1 4 augustus 20239:30 - 16:45
2 9 augustus 20239:30 - 16:45
311 augustus 20239:30 - 16:45
418 augustus 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 okt 2020—15 okt 2023
Behandeling10Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overige taken9Toegekend
Extra literatuurstudie17Toegekend
Herregistratie25Toegekend

VGCt

geldig van 28 okt 2022—27 okt 2025
Nascholing25Toegekend

FGzPt

geldig van 16 okt 2020—15 okt 2023
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog26Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 16 okt 2020—20 okt 2023
Vervolgcursus25Toegekend

EMDR

geldig van 28 okt 2022—27 okt 2025
Algemene scholing (breed)10,5Toegekend

Deelnemers dienen de basiscursus schematherapie met succes te hebben afgerond. De cursus vraagt van de deelnemers relatief veel persoonlijke inbreng. Kennis van eigen schema’s wordt van groot belang geacht om te kunnen reflecteren op eigen ervaring als wel om schema collusie met patiënten te beperken. 

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Willem Barents

Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.

Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suïcidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie, naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. 

Wilfried is actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Aan te schaffen literatuur:

• Loose, C. Graaf, P. Zarbock, G. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren. Amsterdam: Nieuwezijds

 • Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005/2019). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleuvan Loghum.*

In 2019 is er een herdruk zonder veranderingen verschenen. De pagina’s zijn hetzelfde gebleven. Je kunt beide drukken gebruiken.

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven